Google AdWords (reklāma Google meklētājā, Google reklāma internetā) pakalpojumi. Sniegšanas process

Pirms pasūtīt Google AdWords (reklāma Google meklētājā, Google reklāma internetā) pakalpojumu, Jums var rasties jautājums, kā mēs to nodrošinām.

Šeit detalizētāk aprakstīsim Google AdWords pakalpojuma sniegšanas procesu – sadarbības posmus, ko veicam ar katru klientu. Tas palīdzes Jums labāk izprast un novērtēt sniegto pakalpojumu, pārliecināties, ka produkta virzīšana Google meklētājā tiek veikta profesionāli. Lai apraksts būtu uzskatāms, izmantosim piemērus.

Google AdWords pakalpojuma apraksts —> Lasīt vairāk

Google Analytics pakalpojuma apraksts —> Lasīt vairāk

Pirms ķeramies pie kampaņas izstrādes, vienojamies par uzstādīto mērķi. Mērķa noteikšana tiek balstīta uz reklāmas budžetu, iepriekšējiem pārdošanas datiem, tirgus situāciju un, protams, pieņēmumiem par sagaidāmo pieprasījumu. Ja pārdošanas pieredzes internetā nav vai produkts ir pilnībā jauns vienojamies par mērķi, kas ir balstīts uz pieejamo tirgus informāciju.

AdWords_plans1

Google AdWords (reklāma Google meklētājā, Google reklāma internetā) pakalpojumu sniedzam saskaņā ar pašu izstrādātu metodoloģiju „AdWords GoPro”. Šī metodoloģija mums ļauj nodrošināt pakalpojumu profesionāli un rezultatīvi.

„AdWords GoPro”. Pakalpojuma sniegšanas process

Adwords_process1

Atslēgvārdu pētījums

Izmantojot atbilstošus instrumentus, veicam atslēgvārdu analīzi. Nosākam:

 1. kādi ir visi iespējamie atslēgvārdi, kas tiek izmantoti produktu meklējumos (gan īsie, gan, t.s. long tail, garie atslēgvārdi (vairāku vārdu savienojumi)),
 2. cik liels ir pieprasījums pēc noteiktajiem atslēgas vārdiem (pieprasījumu skaits mēnesī),
 3. cik liela ir konkurence pēc noteiktajiem atslēgvārdiem (zema, vidēja, augsta)
 4. kāda ir vidēja klikšķa cena noteiktajiem atslēgvārdiem (cik maksa reklāmdevējs, kad klients noklikšķinājis uz viņa reklāmu),
 5. kādas ir noteikto atslēgvārdu meklēšanas tendences (kritumi, pieaugums, ir/nav sezonalitātes utt.).

Atslegvardu_petijums1

Zīm. Atslēgvārdu pētījums (piemērs. Nav parādīti visi iespējamie nozares atslēgvārdi)

Bez klasiskajiem atslēgvārdu analīzes rīkiem, ir vērts ieiet Google meklētājā (google.lv) un ierakstīt meklēšanas laukā vēlamos atslēgvārdus. Tas ļaus saņemt papildus idejas jaunajiem atslēgvārdiem, jo Google bieži saka priekšā populārākos meklēšanas pieprasījumus.

Google_meklesanas_pieprasijumi1

Papildus atslēgvārdu meklēšanas idejas (piemērs)

Kad ir pabeigts atslēgvārdu pētījums, esam noteikuši:

 1. Atslēgvārdus, kuri tiks iekļauti reklāmas kampaņā,
 2. Atbilstību, kura tiks uzlikta izvēlētājiem atslēgvārdiem,
 3. Orientējošu klikšķa cenu katram atslēgvārdam,
 4. Orientējošu klikšķu skaitu kampaņas laikā (mājas lapas apmeklējumi),
 5. Orientējošu budžetu.

Klienta mājas lapas pētījums

Mājas lapā izveidotais saturs ir viens no faktoriem, kas tiešā veidā ietekmē reklāmas ziņojuma pozīciju un klikšķa cenu uz noteiktam atslēgvārdam. Zema pozīcija un/vai augsta klikšķa cena var padarīt reklāmu neefektīvu. Līdz ar to mājas lapas saturam ir būtiska nozīme. Pirms veidot reklāmas ziņojumu, mēs izpētām katru konkrētu lapu (landing page), uz kuru tiks novirzīts lietotājs, kurš uzklikšķinājis uz reklāmas ziņojuma. Veicot klienta mājas lapas analīzi, mēs vērtējam:

 1. cik lielā mērā konkrētas lapas saturs atbilst izvēlētajiem atslēgvārdiem un iespējamajam reklāmas ziņojuma saturam,
 2. vai apmeklētājs neapmaldīsies neveiksmīgi izveidotas navigācijas dēļ (neefektīvi izveidotas saites, liels saišu skaits utt.),
 3. vai apmeklētajam ir skaidras norādes, kur pieteikt pakalpojumu, kad tas iepazinies ar tā aprakstu (norādes – „Pasūtīt”, kontaktforma, kontakti utt.).

Pēc analizēs mēs sagatavojam atskaiti ar katras lapas vērtējumu un sniedzam priekšlikumus to uzlabošanai.
Landing_page1

Konkurentu pētījums

Ja uzsākot sadarbību, klients jau ir atvēris AdWords kontu un jau ir izveidojis aktīvas reklāmas kampaņas, vispirms veicam konkurentu analīzi šo kampaņu ietvaros. Izmantojot nepieciešamos informācijas griezumus, mēs noskaidrojam:

 1. reklāmas rādīšanas daļu (Impression share) attiecībā pret konkurentiem izvēlēto atslēgvārdu ietvaros,
 2. reklāmas pozīciju attiecībā pret konkurentiem šo atslēgvārdu ietvaros
 3. reklāmas rādīšanas procentu lapas augšējā pozīcijā

Konkurentu_analize1
Konkurentu pētījums (piemērs)

Iegūta konkurences informācija ļauj noteikt, kādi konkurenti jau izmanto AdWords pakalpojumu (reklāma Google meklētājā, Google reklāma) un novērtēt esošās reklāmas kampaņas konkurentu kontekstā. Kad ir izanalizēta šī informācija, mēs dodamies uz kaujas lauku. Saņemt vairāk vērtīgas informācijas par konkurentiem mums palīdz Google meklētājs. Mēs ievadam interesējošus atslēgvārdus un vērtējam konkurentu komunikāciju.

Konkurentu_petijums_21

Konkurentu pētījums (piemērs)

Zinot klienta tuvākos konkurentus, reklāmas ziņojumos mēs izvērtējam:

 1. saturu,
 2. piedāvājumu,
 3. lapu, uz kuru ved reklāma.

Konkurentu reklāmas ziņojumu analīze palīdz mums izveidot efektīvu reklāmu, kura:

 1. izceļ klienta produktu uz konkurentu fona un
 2. piedāvā pircējiem lielāku pievienotu vērtību

Kad tika pabeigts konkurentu pētījums un izdarīti secinājumi, mēs ķeramies pie reklāmas kampaņas veidošanas.

Pāriet uz Google AdWords pakalpojuma sadaļu un pieteikt reklāmas budžeta bezmaksas aprēķinu
Pāriet uz Google Analytics pakalpojuma sadaļu un pieteikt pakalpojumu

Kampaņas izveidošana

Jaunas kampaņas veidošana sākas ar pareizu konta struktūras veidošanu. Ņemot vērā produktu klāstu, atslēgvārdus, valodu priekšrocības utt., tiek izveidotas:

 1. kampaņas
 2. reklāmas grupas
 3. reklāmas ziņojumi

Lai sasniegtu labāku rezultātu un noteiktu reklāmas ziņojumu, kas ir efektīvākais, (t.i. sniedz visvairāk klikšķu, konversiju), vienā reklāmas grupā tiek izveidoti vairāki reklāmas ziņojumi. Klasiskajā variantā tie ir trīs.
Reklama1

Veidojot reklāmu, mēs pievēršam uzmanību katrai detaļai, jo tieši no sīkumiem būs atkarīgs rezultāts. Mēs rūpīgi pārdomājam par reklāmas:

 1. virsrakstu
 2. saturu
 3. redzamo linku
 4. linku, kas ved uz mājas lapas konkrēto lapu.

Kad ir izveidoti reklāmas ziņojumi, mēs pieslēdzam izvēlētus atslēgvārdus, nosakot:

 1. atbilstību (plaša, frāzes, precīza)
 2. likmju noteikšanas stratēģiju.

Reklāmas kampaņa netiek izveidota bez negatīvo atslēgvārdu noteikšanas, analīzes un pieslēgšanas. Negatīvo atslēgvārdu pieslēgšanas dod iespēju nerādīt reklāmu tiem, kas meklē pēc noteiktiem vārdiem. Piemēram, klients nevēlas, lai viņu reklāmu redz tie, kas meklē „lētu hostingu” (negatīvais atslēgvārds „lēts”, „lēti”, „lētākais”).
Negative_keywords1

Pirms sākt reklāmas kampaņu realizāciju, mēs savienojam klienta Google AdWords (Google reklāma, reklāma Google meklētājā) un Google Analytics kontus. Tas sniedz iespēju:

 • Analizēt reklāmas kampaņas efektivitāti AdWords kontā
 • importēt mērķus no Analytics (konversijas),
 • importēt svarīgākus rādītājus no Analytics (atteikumu rādītājs, vid.laiks mājas lapā, vid.apmeklēto lapu skaits)
 • Analizēt reklāmas kampaņas efektivitāti Analytics kontā
 • saņemt pilnīgāku priekšstatu par AdWords kampaņas darbības efektivitāti (pielāgot atskaites, noteikt konversiju veicinošus kanālus (assisted channels) utt.).

Kampaņas realizācija un optimizācija

Katras kampaņas pārraudzība (monitorings) notiek katru dienu. Tā ir kritiski svarīga aktivitāte, jo tieši šajā laikā atklājās jaunas iespējas, kas jāizmanto vai trūkumi, kas jānovērš. Ikdienas monitorings ļauj operatīvi pilnveidot kampaņu un novērst trūkumus. Klients nezaudē naudu un tiek paaugstināta reklāmas efektivitāte.

Piemēram, kampaņas realizācijas gaitā mēs konstatējām, ka kāda reklāma vai atslēgvārds nenes sagaidāmo rezultātu (mazs klikšķu skaits vai liels klikšķu skaits – nav konversiju vai augsts atteikumu rādītājs utt.). Operatīvi tiek veiktas izmaiņas: pamainīta vai pilnveidota reklāma, deaktivizēts atslēgvārds. Iespējama arī situācija, ka uz reklāmas ziņojuma tiek klišķināts nākot no tādiem atslēgvārdiem, kas klientam nav aktuāli (kampaņas veidošanas posmā nevar zināt visus iespējamus negatīvus atslēgvārdus). Attiecīgi šis/ie atslēgvārdi uzreiz tiek iekļauti negatīvo atslēgvārdu sarakstā. Scenāriju var būt daudz un kampaņu monitorings ļauj tos visus izsekot.

Atskaites. Priekšlikumi.

Vienu reizi atrunātajā periodā (parasti reiz mēnesī) mēs sniedzam klientam detalizētas atskaites par reklāmas kampaņas norisi. Tajā norādām svarīgākus rādītājus, kas ļauj novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti. Pēc klienta pieprasījuma mēs veicam arī rādītāju interpretāciju.
Report1

Zīm. Viena no vairākām atskaitēm (piemērs)

Parasti mēs sniedzam klientam papildus vērtību no sadarbības un veidojam arī Google Analytics atskaites, kas parāda ne tikai reklāmas kampaņu veikumu, bet arī problēmas vietas mājas lapā (ja tādas ir). Piemēram, mēs varam pamanīt, ka liels apmeklētāju procents pamet reģistrācijas lapu vai ka apmeklētāji neklikšķina uz „Pasūtīt” pogas utt. Problēmas, kas samazina konversiju skaitu, var būt ļoti dažādas, un tās uzskatāmi parādam ar Analytics atskaišu palīdzību. Tas ļauj klientam apdomāt mājas lapas pilnveidošanas iespējas un risinājumus.

Vēlamies uzsvērt, ka Google AdWords ir nopietns interneta reklāmas rīks, kas var sniegt būtiskus panākumus uzņēmuma darbībā. Vienīgi jāatceras, ka tas notiks tikai tad, ja to profesionāli pielieto. Esam gatavi Jums palīdzēt.

Pāriet uz Google AdWords pakalpojuma sadaļu un pieteikt reklāmas budžeta bezmaksas aprēķinu
Pāriet uz Google Analytics pakalpojuma sadaļu un pieteikt pakalpojumu