Top 16 AdWords rādītāji e-grāmata

Analītiska pieeja digitālo komunikācijas kanālu pārvaldīšanā

Mēs veicam katras reklāmas kampaņas efektivitātes analīzi vērtīgo darbību griezumā (pirkumi, pasūtījumi utt.), nevis klikšķu griezumā. Tas ļauj sasniegt Jums arvien labākus pārdošanas rādītājus.