Analītiska pieeja digitālo komunikācijas kanālu pārvaldīšanā

Mēs veicam katras reklāmas kampaņas efektivitātes analīzi vērtīgo darbību griezumā (pirkumi, pasūtījumi utt.), nevis klikšķu griezumā. Tas ļauj sasniegt Jums arvien labākus pārdošanas rādītājus.