Jautājums 6 no 10

6. Vai zināt, kādas ir viena klienta piesaistīšanas izmaksas no digitālas komunikācijas (Cost/Conversions)?