Digitālās stratēģijas audits

Ja mārketinga/pārdošanas mērķu sasniegšanai Jūs izmantojat vairākus kanālus vienlaicīgi (Google, Facebook, Display, E-mail, Youtube utt.), tad var rasties daudzi praktiski jautājumi:

 1. Vai pareizi sadalām budžetu starp kanāliem?
 2. Vai neieguldām pārāk daudz vai pārāk mazs naudas komunikācijā?
 3. Vai ir izstrādāta pareiza stratēģija mērķu sasniegšanai?
 4. Vai izvēlēti atbilstoši KPI rezultāta vērtēšanai/analīzei?
 5. Kādi komunikācijas kanāli atbild par potenciālo klientu piesaistīšanu, kas atrodas augstākā pārdošanas piltuves posmā – upper funnel (aukstākie klienti)?
 6. Kādi komunikācijas kanāli atbild par potenciālo klientu piesaistīšanu, kas atrodas vidējā un zemākā pārdošanas piltuves posmā – middle/lower funnel (siltākie klienti un pircēji)?
 7. Vai katrs kanāls sasniedz maksimālus efektivitātes rādītājus. Ja nesasniedz, tad kāpēc?
 8. Kā novērtēt atdevi no zīmola reklāmas (reklāma, kurai tūlītēja pārdošana nav galvenais mērķis). Vai tā jāturpina?
 9. Vai mana mājas lapa strādā efektīvi? Kur tajā ir problemātiskās vietas?

Kad tirgū ir sīva konkurence un Jums ir kaut vai vidēji ambiciozi mērķi, tad atbildes neesamība vismaz uz vienu jautājumu var draudēt ar KPI nesasniegšanu un zemākiem efektivitātes rezultātiem.

Esam izstrādājuši vairākas veiksmīgas multi kanālu digitālās stratēģijas. Profesionāli veicam digitālās komunikācijas analīzi (pārvaldām vairāk nekā 100 Google Analytics kontu). Esam uzkrājuši vairāku gadu pieredzi digitālo stratēģiju izstrādē un realizācijā. Rezultātu nodrošina pieredzējusi un kompetenta ekspertu komanda.

Ja Jūs uzdodat sev vismaz 2-3 jautājumus no iepriekšminēta saraksta, piesakiet bezmaksas konsultāciju.

Audita rezultātā Jūs saņemsiet:

 1. skaidru vīziju, cik tālu esat no KPI sasniegšanas;
 2. primārus un sekundārus šķēršļus, kas traucē sasniegt KPI;
 3. galvenās darbības, kas jāveic, lai paaugstinātu komunikācijas efektivitāti (ieskaitot mājas lapu);
 4. secīgu ToDo sarakstu ar darbiem, kas jāveic, lai sasniegtu KPI (darba plāna formāts).

Klienti runā...

Pateicoties iMarketings ekspertiem esam sasnieguši ambiciozus mārketinga un pārdošanas mērķus. iMarketings eksperti iedziļinājās jautājumu būtībā un izstrādāja individuālo risinājumu, ņemot vērā mūsu nospraustus mērķus un mērķauditorijas raksturlielumus. Īpaši patika analītiska pieeja kampaņu rezultātu analīzei. Vienu no iMarketings izstrādātiem risinājumiem pārņēma arī mūsu kolēģi no pārējām Eiropas un Skandināvijas valstīm. Liels paldies par sadarbību un profesionālu pieeju!

Andra Luksa-Urtāne
Recruitment Manager

Garantējam pakalpojuma kvalitāti:

Digitālās stratēģijas auditu veicam, izmantojot visas pieejamas tehnikās un rīkus.

Sākumā veicam intervijas ar uzņēmuma darbiniekiem, kuri iesaistīti digitālos mārketinga procesos (gan vadības, gan operatīvais līmenis). Jau šajā posmā var atklāties vairākas problēmas vai vairāki šķēršļi, kas traucē sasniegt KPI.

Otrajā posmā mēs veicam komunikācijas kanālu tehnisko analīzi: izveidojam atribūcijas modeļus, vērtējām kanālu darbības efektivitāti atkarībā no tā lomas, vērtējam padziļināti katra kanāla darbību, veicam padziļinātu mājas lapas darbības efektivitātes analīzi, nosakām šaurās vietas tajā. Bieži vien otro posmu uzreiz nav iespējams realizēt tāpēc, ka ir vairāki ierobežojumi. Piemēram, nav pielāgots Google Analytics, nav veikta ārējo reklāmas linku marķēšana, nav izmantoti papildus analītiski rīki (Crazzy Egg, Yandex Metrika, Click Tale utt.), kas ļauj veikt mājas lapas darbības analīzi. Šajā gadījumā pirms otrā posma veikšanas veicam visus nepieciešamos tehnisko rīku pielāgošanas darbus.

Trešajā posmā sākam savākto un apkopoto datu interpretāciju. Tieši šajā posmā noskaidrojam atbildes uz visiem jautājumiem.

Kad šis svarīgais darbs ir izdarīts, sagatavojam detalizētu atskaiti un veicam rezultātu prezentāciju. Pēc atskaites prezentācijas klients var uzticēt mums realizēt piedāvāto darba plānu vai turpmāk brīvi ar mums komunicēt un uzdot jautājumus par plāna realizāciju. Vienmēr palīdzam labāk saprast, kā rīkoties konkrētā situācijā.

Papildus uzkrātai pieredzei izmantojam pētījuma rezultātus, ko ieguvām kopā ar LU pētnieku komandu un sadarbībā ar „Swedbank” un LTRK. Pētījumā esam noskaidrojuši, kā interneta mārketingu izmanto Latvijas veiksmīgie uzņēmumi (3 gadus pēc kārtas augošs apgrozījums) salīdzinājumā ar neaugošiem uzņēmumiem (3 gadus pēc kārtas neaugošs apgrozījums). Šis pētījums ilga 9 mēnešus un rezultāti tika prezentēti vairākās starptautiskās zinātniskās konferencēs.