Google Analytics

Vai Jūs zināt, kura daļa no reklāmas budžeta strādā neefektīvi? Spēcīga analītiskā bāze ir jebkuras veiksmīgas digitālās komunikācijas viens no galvenajiem priekšnosacījumiem. Uzticiet analītisko darbu vadīšanu iMarketings ekspertiem.

Par Jūsu digitālās komunikācijas analīzi rūpēsies pieredzējusi un sertificēta Google Analytics komanda ar Dr. Sergeju Volvenkinu priekšgalā.

Dr.Sergejs Volvenkins. Google reklāma, Google Analytics, Interneta mārketings

Dr. Sergejs Volvenkins

Dr.Sergejs Volvenkins. iMarketings digitālas nodaļas vadītājs. Sertificēts Google treneris. Google Partner Academy loceklis. Vienīgais Latvijā sertificēts Google Adwords un Google Analytics eksperts ar doktora grādu, ilggadējs interneta mārketinga praktiķis. Dr. Sergejs Volvenkins aktīvi dalās savā pieredzē, izglīto reklāmdevējus, topošus un esošus AdWords/Analytics speciālistus, popularizē AdWords/Analytics pakalpojumus – lasa lekcijas studentiem, vada individuālus un Google organizētus seminārus, veic individuālas apmācības. iMarketings kopējais pārvaldītais klientu reklāmas gada budžets pārsniedz 500 000 USD.

Google Analytics pakalpojums ir ļoti specifisks, tādēļ katram klientam izstrādājam individuālu risinājumu. Nodrošinām pilnu analītisko pavadījumu un strādājam ar jebkuras sarežģītības uzdevumiem, sākot no mērķu izveidošanas un beidzot ar Offline Conversion Tracking. Minēsim vairākas analīzes iespējas, kas Jums ir pieejamas, sadarbojoties ar iMarketings.

iMarketings nodrošina pilnu analītisko pavadījumu:

 1. Reklāmas kampaņu efektivitātes analīze;
 2. Komunikācijas kanālu efektivitātes analīze;
 3. Mājas lapas darbības efektivitātes analīze.

Google Analytics pakalpojumā tiek ietverta:

 1. Analīzes stratēģijas izstrāde;
 2. Tehniskā implementācija (pielāgošana);
 3. Datu analīze/interpretācija;
 4. Analīzes rezultātu prezentācija, ieteikumi.

Pateicoties pielāgotam Google Analytics rīkam, paveras plašas datu analīzes iespējas. Minēsim daļu no jautājumiem, uz kuriem Jūs varēsiet saņemt atbildes:

 • Cik efektīva ir bijusi reklāmas kampaņa/reklāmas laukums konkrētā kanālā/konkrēts reklāmas ziņojums (Conversion Rate, Cost/Conv, ROI, ROAS, Margin)? Ar Cost Data funkciju ir iespējams noskaidrot iepriekš minētos efektivitātes rādītājus katram digitālajām komunikāciju kanālam (piem., delfi.lv, tvnet.lv utt.).
 • Kāda ir kanālu loma pārdošanas procesā? Vai kanāls pilda vairāk asistējošu lomu (First/Assit Click), vai pēc klikšķa cilvēki piedāvāto preci/pakalpojumu uzreiz iegādājas (Last Click)? Šo informāciju ir būtiski zināt, veicot plānošanu un reklāmas budžeta sadalījumu. Lai saņemtu nepieciešamos datus, tiek implementēta Attribution Modeling funkcionalitāte.
 • Kādi ir lietotāju uzvedības modeļi mājas lapā (tie, kas iegādājas pret tiem, kas neiegādājas; reģistrēti pret nereģistrētiem utt.)?
 • Cik efektīvi strādā stratēģiskās sadaļas (produkta lapa, groza lapa utt.), un cik daudz lietotāju tiek zaudēti šo sadaļu neefektīvas darbības dēļ?
 • Kādi mājas lapā iekļautie produkti ir populārākie vizīšu griezumā? Cik liels lietotāju īpatsvars tos pērk?
 • Kas ir mani visvērtīgākie lietotāji (tie, kuri visbiežāk iepērkas un par lielākām summām)? No kādiem kanāliem tie atnāk? Ko viņi dara mājas lapā? Kādus produktus iegādājas?
 • No kādiem kanāliem tiek gūti visvērtīgākie klienti (pirkuma summa virs xxx EUR)?
 • No kādiem kanāliem tiek piesaistīti klienti ar zemu rentabilitāti (xxx EUR)?
 • No kādiem kanāliem atnāk tie, kas nekonvertējas (Revenue = 0 EUR)?
 • Kāda reklāma/atslēgvārdi piesaista visvērtīgākos klientus (Revenue, Conversion Rate)?
 • Kādus produktus un no kādiem kanāliem iegādājas visvērtīgākie klienti?
 • Long Tail/Short Tail atslēgvārdi – kādi atslēgvārdi nodrošina vislielāko Value/Conversions/Conversion Rate?
 • Kādu kanālu piesaistītie lietotāji visvairāk pamet groza sadaļu (vai pārtrauc iepirkties)?
 • Vai vairāk konvertējas tie lietotāji, kas mājas lapu apmeklē biežāk?
 • Kā konvertējas lietotāji atkarībā no laika (darba stundas/vakars, darba dienas/brīvdienas)?
 • Kā konvertējas tie, kas ir izmantojuši salīdzināšanas opciju, salīdzinājumā ar tiem, kas to nav izmantojuši?
 • Kā konvertējas tie, kas ir izmantojuši filtru/meklētāju, salīdzinājumā ar tiem, kas to nav izmantojuši?

Šī ir tikai neliela jautājumu daļa, uz kuru iMarketings eksperti palīdzēs rast atbildes, pateicoties datu analīzei Google Analytics rīkā. Pēc katra rādītāja analīzes īstenošanas seko konkrēta rīcība, kuras mērķis ir maksimāli palielināt efektivitātes rādītājus (ROI, ROAS, Conversions, Conversion Rate).