Multi Channel Management

Piesakiet iMarketings.lv ekspertus, kad mārketinga un pārdošanas mērķu sasniegšanai nepieciešams izmantot vairākus digitālos kanālus vienlaicīgi. Mūsu darbības mērķis nav klikšķu vai reklāmas ziņojumu ekspozīciju skaits. Strādājam tikai un vienīgi klientu biznesa mērķu sasniegšanai.

Ja Jūs varat sasniegt pārdošanas mērķus, reklamējoties tikai vienā komunikācijas kanālā, tad veiksme Jums seko līdzi vai arī Jums ir unikāls produkts, vai arī ļoti viegli sasniedzami pārdošanas mērķi.

Mūsdienu pasaulē, kad konkurence kļūst sīvākā, reklāmas cenas aug un cilvēki paliek izvēlīgāki, sasniegt ambiciozus mārketinga un pārdošanas mērķus, izmantojot vienu komunikāciju kanālu, ir gandrīz vai neiespējami.

83% mūsu klientu nodrošinām multi kanālu pārvaldīšanu. Ieviešot papildus komunikāciju kanālus, esam novērojuši vidēji par 34.6% efektivitātes pieaugumu. Turklāt nav obligāti uzreiz sākt izmantot daudz dažādu kanālu. Atkarībā no mērķiem var sākt ar divu līdz trīs komunikācijas kanālu izmantošanu (piemēram, Google un Facebook).

Vairāku komunikāciju kanālu izmantošana ļauj produktīvāk strādāt pie KPI sasniegšanas.
iMarketings.lv veiktais pētījums kopā ar LU pētnieku komandu un sadarbībā ar „Swedbank” un LTRK apstiprināja, ka veiksmīgie uzņēmumi (3 gadus pēc kārtas augošs apgrozījums) izmanto vairākus digitālos kanālus KPI sasniegšanai.

Ja arī Jūs vēlaties uzlabot pārdošanas rezultātu, piesakiet iMarketings.lv eksperta bezmaksas konsultāciju.

Piesakiet bezmaksas konsultāciju

“Pateicoties iMarketings ekspertiem esam sasnieguši ambiciozus mārketinga un pārdošanas mērķus. iMarketings eksperti iedziļinājās jautājumu būtībā un izstrādāja individuālo risinājumu, ņemot vērā mūsu nospraustus mērķus un mērķauditorijas raksturlielumus. Īpaši patika analītiska pieeja kampaņu rezultātu analīzei. Vienu no iMarketings izstrādātiem risinājumiem pārņēma arī mūsu kolēģi no pārējām Eiropas un Skandināvijas valstīm. Liels paldies par sadarbību un profesionālu pieeju!”

Andra Luksa-Urtāne
Recruitment Manager

Garantējam pakalpojuma kvalitāti:

Mūsu fokuss

Eksporta veicināšana

Kopš 2012. gada palīdzējām augt uzņēmumiem vairāk nekā 20 valstīs..
Vairāk par pakalpojumu

Digitālās stratēģijas audits

Esam izstrādājuši vairākas veiksmīgas multi kanālu digitālās stratēģijas..
Vairāk par pakalpojumu

Google Ads pārvaldīšana

Vairāk kā 50000 stundu esam veltījuši Google reklāmas pārvaldīšanai..
Vairāk par pakalpojumu