Multi Channel Management

Ja Jūs varat sasniegt pārdošanas mērķus, reklamējoties tikai vienā komunikācijas kanālā, tad veiksme Jums seko līdzi vai arī Jums ir unikāls produkts, vai arī ļoti viegli sasniedzami pārdošanas mērķi.

Mūsdienu pasaulē, kad konkurence kļūst sīvākā, reklāmas cenas aug un cilvēki paliek izvēlīgāki, sasniegt ambiciozus mārketinga un pārdošanas mērķus, izmantojot vienu komunikāciju kanālu, ir gandrīz vai neiespējami.

83% mūsu klientu nodrošinām multi kanālu pārvaldīšanu. Ieviešot papildus komunikāciju kanālus, esam novērojuši vidēji par 34.6% efektivitātes pieaugumu. Turklāt nav obligāti uzreiz sākt izmantot daudz dažādu kanālu. Atkarībā no mērķiem var sākt ar divu līdz trīs komunikācijas kanālu izmantošanu (piemēram, Google un Facebook).

Vairāku komunikāciju kanālu izmantošana ļauj produktīvāk strādāt pie KPI sasniegšanas.

iMarketings.lv veiktais pētījums kopā ar LU pētnieku komandu un sadarbībā ar „Swedbank” un LTRK apstiprināja, ka veiksmīgie uzņēmumi (3 gadus pēc kārtas augošs apgrozījums) izmanto vairākus digitālos kanālus KPI sasniegšanai.

Ja arī Jūs vēlaties uzlabot pārdošanas rezultātu, piesakiet iMarketings.lv eksperta bezmaksas konsultāciju.

Klienti runā...

Pateicoties iMarketings ekspertiem esam sasnieguši ambiciozus mārketinga un pārdošanas mērķus. iMarketings eksperti iedziļinājās jautājumu būtībā un izstrādāja individuālo risinājumu, ņemot vērā mūsu nospraustus mērķus un mērķauditorijas raksturlielumus. Īpaši patika analītiska pieeja kampaņu rezultātu analīzei. Vienu no iMarketings izstrādātiem risinājumiem pārņēma arī mūsu kolēģi no pārējām Eiropas un Skandināvijas valstīm. Liels paldies par sadarbību un profesionālu pieeju!

Andra Luksa-Urtāne
Recruitment Manager

Garantējam pakalpojuma kvalitāti:

1. Kompetenta komanda – esam izveidojuši komandu, kas pārstāv visas svarīgākās interneta mārketinga disciplīnas, lai saviem klientiem varētu nodrošināt visnozīmīgākā mērķa sasniegšanu– rezultātu (piesaistīti klienti, pārdoti pakalpojumi). Komandā ir speciālisti, kas profesionāli pārzina gan interneta mārketinga komunikāciju kanālu izmantošanu (Google, Social, Mail Marketing), gan analītikas instrumentus, gan arī specializējas mājas lapu pielāgošanā pārdošanas rezultātu uzlabošanai.

Vadošie darbinieki ir atzīti nozares eksperti: Dr.Sergejs Volvenkins – sertificēts Google treneris, Latvijā vienīgais sertificētais Google AdWords un Google Analytics eksperts ar doktora grādu; Andis Sproģis – ar daudzu gadu veiksmīgu pieredzi pārdošanas risinājumu nodrošināšanā internetā; Anda, kuras kompetence irmājas lapu pielāgošana pārdošanai (Conversion Rate paaugstināšana); Mārtiņš Lasmanis – vadošais iMarketings SEO eksperts (Mārtiņam ir daudzu gadu veiksmīga darba pieredze vietējo un starptautisko klientu mājas lapu virzīšanā Google/Yandex meklētājos). Kopumā uzņēmumā ir nodarbināti 10 speciālisti.

2. Padziļināti analizējam reklāmas atdevi internetā un izraugāmies efektīvākos kanālus (Conversion, Conversion Rate, Cost/Conversion). Daudzu gadu garumā esam analizējuši digitālu komunikācijas kanālu darbības efektivitāti pārdošanas griezumā ar pasaulē labākajiem analītiskajiem rīkiem (Google Analytics, Yandex Metrika). Pateicoties šim faktam, esam izveidojuši digitālo komunikācijas kanālu darbības efektivitātes reitingu – Digital Channel Sales Ratio™.

3. Padziļināti analizējam mājas lapas darbības efektivitāti, lai sasniegtu augstākus pārdošanas rezultātus(Conversion Rate). Regulāri uzlabojam mājas lapas darbības efektivitāti. Empīriski esam konstatējuši efektīvākās pārdošanas taktikas mājas lapā. Darba procesā aktīvi dalāmies ar mūsu pieredzi un strādājam pie klienta mājas lapas uzlabošanas pārdošanas ziņā.

4. Darba procesā aktīvi piedalāmies jaunu klientu piesaistīšanas ideju izstrādē un ieviešanā dzīvē, jo esam ieinteresēti rezultāta sasniegšanā.

5. Orientācija uz pārdošanas rezultātu sasniegšanu. Mēs nevērtējam klikšķus, kā mūsu darba galarezultātu. Tā vietā profesionāli izmantojam Web analītiskos rīkus, lai attiecinātu efektivitāti pret klientam vērtīgām darbībām (pirkums, pasūtījums utt.). Visi lēmumi par reklāmas kampaņas efektivitātes paaugstināšanu ir pieņemti, balstoties nevis uz subjektīviem pieņēmumiem(kā ”mums šķiet”), bet gan uz kampaņu analīzes datiem. Proti, analīzes gaitā noskaidrojam, kas strādā mazāk efektīvi, un tad šos lielumus arī pilnveidojam (mājas lapa, kanāls, ziņojums, atslēgvārdi utt.). Rezultātā uzlabojumi tiek veikti nevis, lai nodrošinātu vairāk klikšķu un paaugstinātu CTR, bet lai gūtu vairāk klientu un paaugstinātu Conversion Rate.