Remārketings

Veidojiet spēcīgas un rezultatīvas Remarketing reklāmas kampaņas kopā ar iMarketings.lv ekspertiem. Padziļināti analizējam atdevi, lai nākamajās kampaņās sasniegtu arvien labākus rezultātus

Veidojiet spēcīgas un rezultatīvas Remārketinga reklāmas kampaņas kopā ar iMarketings.lv ekspertiem.

1. Vienmēr orientējamies uz klientam vērtīgu rezultātu, nevis uz klikšķu ģenerēšanu.
2. Padziļināti analizējam atdevi, lai nākamajās kampaņās sasniegtu arvien labākus rezultātus.
3. Pēc analīzes ieviešam izmaiņas reklāmas kampaņā ar mērķi paaugstināt atdevi (optimizācija). Tāpat arī sniedzam ieteikumus, kā iespējams paaugstināt atdevi (ja tas ir saistīts ar mājaslapu).

Klienti runā…“Jau sadarbības sākumā iMarketings.lv speciālisti pielāgoja Google Analytics un ieteica veikt izmaiņas mājaslapā, lai varētu vērtēt atdevi no Google reklāmas un citiem kanāliem. To paveicām un spējām novērtēt, cik efektīvi strādā mūsu reklāma. Pateicoties iMarketings.lv aktivitātēm, mūsu pasūtījumu skaits pieauga par 26%. Prieks par tik profesionālu pieeju. Paldies!”

Elīna Novada
Īpašo pasūtījumu projektu vadītāja


Piesakiet pakalpojuma cenas aprēķinu un reklāmas budžeta prognozi jau šodien!

Piesakiet bezmaksas konsultāciju

Remārketings. Kas tas ir?

Remārketings – tā ir atgādinoša reklāma jeb reklāmas, kas seko līdzi lietotājam, kas ir apmeklējis Jūsu mājaslapu. Pēc Jūsu mājaslapas apmeklējuma lietotājs, sērfojot pa internetu, redz Jūsu reklāmas banerus visdažādākajos portālos (atgādinoša reklāma, kas redzama tikai tiem lietotājiem, kas ir apmeklējuši Jūsu mājaslapu). Šis ir populārs un iedarbīgs komunikācijas kanāls, kas primāri orientēts uz pārdošanas rezultātu sasniegšanu, kaut gan piedāvātās iespējas ļauj sasniegt arī zīmola popularizēšanas mērķus.

Remārketinga veidi, kurus izmantojam…

Atkarībā no mērķiem un pieejamā budžeta Remārketinga kampaņas iespējams realizēt dažādi. Visbiežāk mēs izmantojam trīs Remārketinga veidus:

1. Viens reklāmas ziņojums – visi mājaslapas apmeklētāji. Šajā gadījumā visiem mājaslapas apmeklētājiem rādām vienu reklāmas ziņojumu. Piemēram, neatkarīgi no tā, par kādu produktu apmeklētājs ir interesējies, atgādinošajā reklāmā viņš redzēs vispārīgo reklāmas ziņojumu.

2. Vairāki reklāmas ziņojumi – vairāki Remārketinga saraksti. Ja Jums ir vairāki produkti, tad Jūs noteikti gribētu rādīt atgādinošo reklāmu selektīvi. Piemēram, ja lietotājs ir interesējies par produktu Nr. 1, tad būtu tikai pareizi, ja pēc tam viņš redzētu reklāmu, kas atgādina par to pašu produktu. Šāda risinājuma rezultātā Jūs sasniegsiet labāku reklāmas ziņojuma atbilstību. Jo lielāka atbilstība, jo lielāka atdeve no reklāmas.

3. Katram produktam savs reklāmas ziņojums. Ja Jūsu mājaslapā ir daudz produktu un Jūs vēlaties sasniegt maksimālu reklāmas ziņojuma atbilstību, tad ir vērts izskatīt iespēju izmantot Dinamisko Remārketingu (Dynamic Remarketing). Šis risinājums ļauj rādīt atgādinošo reklāmu tieši par to produktu, par ko ir interesējies lietotājs. Piemēram, ja potenciālais klients interesējas par konkrētu SONY televizoru, tad atgādinošā reklāma tiek rādīta tieši par šo televizoru.

Kā nodrošinām pakalpojumu…

Rūpīga un padziļināta analīze ir veiksmīgas Remārketinga kampaņas panākumu atslēga.

Esam ilggadēji savas jomas profesionāļi, kas realizējuši daudz baneru kampaņu. Šī iemesla dēļ zinām, ka rezultāts ir atkarīgs ne tikai no izstrādātās stratēģijas, bet arī no niansēm, kas ir saistītas ar kampaņas realizāciju. Tikai piestrādājot pie svarīgām detaļām, ir iespējams sasniegt vēlamos mērķus. Lai panāktu rezultātu, ievērojam šādus posmus un veicam konkrētas darbības:

Mērķu/uzdevumu noteikšana
Lai reklāmas kampaņas beigās noteiktu, vai esam sasnieguši vēlamo rezultātu, sākumā definējam mērķus. Šo izejas informāciju nodrošina klients, vai arī mērķi/uzdevumi tiek izstrādāti kopā ar iMarketings.lv ekspertiem.

Mērķauditorijas analīze
Noskaidrojam mērķauditorijas raksturlielumus. Saprotot, kas ir klients un kādas ir viņa vajadzības/problēmas, ir iespējams izvēlēties piemērotākos komunikācijas kanālus.

Optimālā reklāmas budžeta prognoze
Jau vairāku gadu garumā nodrošinām digitālo komunikāciju un katru reklāmas kampaņu rūpīgi analizējam. Tāpēc zinām, cik liels budžets ir nepieciešams katrā atsevišķā gadījumā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus/uzdevumus.

Remārketinga stratēģijas izstrāde
Šajā gadījumā nosakām, ko, kam, kad, kur un cik bieži mēs komunicējam. Stratēģijas izstrādes procesā nosakām arī KPI, ar kuru palīdzību vērtējam reklāmas kampaņas darbības efektivitāti.

Komunikācijas materiālu izveidošana
Izstrādājam banerus: galvenais ziņojums + teksti + vizuālais izpildījums. Banerus klients var arī piegādāt pats.

Reklāmas kampaņas realizācija/analīze/optimizācija
Atkarībā no reklāmas kampaņas realizācijas laika analīzi sākam veikt jau kampaņas īstenošanas procesā vai pēc kampaņas beigām. Analīzi vienmēr īstenojam padziļināti, orientējoties uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par galarezultātu (stratēģijā definētie KPI), nevis uz rādītājiem, kas ir atbildīgi par starprezultātu (CTR, Impression utt.). Analīzes uzdevums ir atrast budžeta daļu, kas strādā neefektīvi, un pārvirzīt to uz daļu, kas strādā efektīvi, tādējādi paaugstinot atdevi no reklāmas kampaņas.

Atskaites/pilnveidošanas ieteikumi
Veicam reklāmas kampaņas rezultātu prezentāciju. Parādām, cik tā bijusi efektīva, un sniedzam ieteikumus par to, ko ir nepieciešams pilnveidot, lai turpmāk sasniegtu vēl labākus rezultātus.

Piesakiet bezmaksas konsultāciju

Mūsu fokuss

Eksporta veicināšana

Kopš 2012. gada palīdzējām augt uzņēmumiem vairāk nekā 20 valstīs..
Vairāk par pakalpojumu

Digitālās stratēģijas audits

Esam izstrādājuši vairākas veiksmīgas multi kanālu digitālās stratēģijas..
Vairāk par pakalpojumu

Google Ads pārvaldīšana

Vairāk kā 50000 stundu esam veltījuši Google reklāmas pārvaldīšanai..
Vairāk par pakalpojumu