Zinātniskā pieeja

Veicam zinātniskus pētījumus, lai mūsu klienti sasniegtu vairāk

Jebkuram uzņēmumam ir izvirzīti mārketinga/pārdošanas mērķi, un iMarketings.lv ir aģentūra, kas orientējas uz klientam svarīgu rezultātu. Mūsu pētnieciskais darbs ir spēcīgs instruments klientu biznesa mērķu sasniegšanas ceļā. Mūsu iekšējie dati liecina, ka, pateicoties zinātniskajai pieejai, varam uzlabot klienta mārketinga un pārdošanas rādītājus internetā vidēji par 35%.

Kopš pašiem pirmsākumiem mēs aizraujamies  ar reklāmas kampaņu analīzi. Nav bijis un arī nebūs nevienas reklāmas kampaņas, ko mēs atstātu bez padziļinātas analīzes, datu interpretācijas un optimizācijas secinājumiem. iMarketings.lv komandai tas pat nav zelta standarts. Tā ir filozofija un pašsaprotama lieta. Mīlestību pret analīzi aģentūras visos līmeņos ir iedzīvinājis Dr.Sergejs Volvenkins – digitālās nodaļas vadītājs un viens no iMarketings.lv dibinātājiem.

Sergejs ar reklāmu un datu analīzi aizrāvās jau ilgus gadus pirms tika nodibināts iMarketings.lv. Meklējot iespējas padziļinātāk pētīt reklāmu, Sergejs sāka veikt pētniecisko darbu Latvijas Universitātes doktorantūrā un pēc 4 gadiem ieguva doktora grādu.

Strādājot iMarketings.lv ar klientu reklāmas kampaņām, Sergejs kārtējo reizi pārliecinājies, cik svarīgi ir zināt un mācēt interpretēt kampaņu datus. Analīze ir viens no pamatiem veiksmīgai reklāmas kampaņai.  Tāpēc mums radās ideja neaprobežoties tikai ar iMarketings.lv klientu reklāmas kampaņu pētījumiem, bet turpināt pētniecisko darbu, kas ļautu mums iegūt papildu pieredzi un būtiski paplašināt redzesloku. Tā esam turpinājuši kopā ar vadošajām augstskolām veikt zinātniskus pētījumus par digitālo mārketingu.

Zinātniskā pieeja dod mums iespēju saņemt reprezentatīvus datus, kad varam esošus atklājumus ekstrapolēt arī uz ģenerālo kopu. Zinātnisko pētījumu rezultāti ir zelta vērtībā gan mums, gan mūsu klientiem, jo iegūtās zināšanas ļauj pavisam citā līmenī plānot un realizēt reklāmas kampaņas. Piemēram, vienā no mūsu pētījumiem esam konstatējuši, ka Latvijas augošie uzņēmumi (trīs gadus pēc kārtas audzis apgrozījums) pievērš pastiprinātu uzmanību mājaslapai (usability, pārdošanas elementi, saturs utt.). Mājaslapas nozīmīgums pārdošanas procesā nav jauns atklājums, bet dati tieši par Latvijas veiksmīgajiem uzņēmumiem ļāvuši mums pārliecinošāk argumentēt klientiem nepieciešamību pilnveidot mājaslapu, iekļaujot šos darbus kampaņas realizācijas procesā.

Daži pētījumi, kas līdz šim veikti

 1. Kļūdas reklāmas ziņojumos (pētīti Latvijas uzņēmumu reklāmas ziņojumi)
 2. Mārketinga izmantošana Latvijas uzņēmumos, lai sasniegtu biznesa mērķus un paaugstinātu uzņēmuma konkurētspēju
 3. Interneta un IT izmantošanas ietekme uz Latvijas uzņēmumu attīstību un konkurētspēju
 4. Interneta mārketinga instrumentu/metožu izmantošana komercdarbības mērķu sasniegšanai un tā ietekme uz uzņēmuma attīstību link
 5. Latvijas uzņēmumu biznesa noskaņojums uz 2017. gadu link
 6. Pirkšanas paradumi internetā 2017 link

Starptautiskās zinātniskās konferences, kurās esam piedalījušies ar pētījumu rezultātu prezentācijām

 1. 7th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing – Economic & Social Aspects, Athens, Greece
 2. 2010 Academy of World Business, Marketing & Management Development Conference, Finland.
 3. Annual International Conference for Academic Disciplines, Austria.
 4. International Institute of Social and Economics Scienes, International Conference Italy.
 5. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference
 6. Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference
 7. Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference (2014): Sergejs Volvenkins ir Mārketinga sekcijas vadītājs
 8. Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference (2016): Sergejs Volvenkins ir Mārketinga sekcijas vadītājs
 9. Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference (2017): Sergejs Volvenkins ir Mārketinga sekcijas vadītājs

Mūsu pētnieciskais darbs sniedz vairākas būtiskas priekšrocības::

 • iMarketings.lv ekspertu kompetences līmenis pieaug virs nozares vidējā līmeņa;
 • ekspertiem paplašinās redzesloks par digitālo mārketingu un uzņēmējdarbību kopumā; tas ļauj paredzēt situāciju vairākus soļus uz priekšu un plānot stratēģiju, kas vedīs pie veiksmīga rezultāta;
 • precīzāk varam plānot komunikācijas stratēģiju;
 • iegūtas paplašinātas zināšanas un ekspertīze, kas nebūtu iespējama, analizējot vien klientu reklāmas kampaņu rezultātus;
 • dalāmies ar iegūtajām zināšanām ar uzņēmējiem un digitālā mārketinga ekspertiem tā, lai visiem tirgus dalībniekiem augtu vidējais līmenis.