Lietotāju pieredze un lapas optimizācija (UX)

“Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it’s really how it works.” — Steve Jobs

Jūsu uzņēmuma Apgrozījums un Peļņa ir iMarketings.lv lietotāju pieredzes (UX) ekspertu galvenais fokuss. Lai novērtētu esošo situāciju, piesakiet UX eksperta sākotnējo mājaslapas auditu bez maksas —>

Ļaujiet iMarketings.lv ekspertiem rūpēties par Jūsu biznesa rezultātu uzlabošanu:

 • par Jūsu mājaslapas optimizāciju parūpēsies eksperti ar 7+ gadu pieredzi UX jautājumos;  
 • padziļināti veicam datu analīzi (profesionāli pārvaldām gandrīz 200 Google Analytics kontus);
 • nodrošinām visu tehnisko ieteikumu un A/B testu realizāciju ar saviem spēkiem, nepiesaistot Jūsu cilvēkresursus.

Zemāk atradīsiet vienu no mūsu darba piemēriem par rezultātiem, kas ir pamainījušies pēc tam, kad sākts strādāt ar mājaslapas optimizāciju. Mājaslapas darbības efektivitāte (Conversion Rate) pieauga vidēji par +66% un ieņēmumi par +142% (Revenue). Šāds rezultāts tika panākts, nepaaugstinot reklāmas budžetu.

Lietotāju pieredze un mājaslapas optimizācija - UX
Avots: iMarketings.lv klienta Google Analytics dati

Lietotāju pieredzes īstenošana labākam rezultātam ir pietiekami sarežģīta, tādēļ pirms darbu uzsākšanas vienojamies ar klientu par veicamajiem soļiem, lai skaidrāk parādītu darāmos darbus un rezultātus, kurus plānojam sasniegt.

Lai varam nodrošināt rezultātu un pakalpojuma nevainojamu kvalitāti, UX process tiek īstenos četros posmos:

 1. Intervija ar klientu
 2. Mājaslapas UX eksperta analīze
 3. Lietotāju izpēte
  – Lietotāju uzvedības analīze mājaslapā ar UX instrumentu palīdzību
  – Lietotāju uzvedības analīze mājaslapā LIVE režīmā
 4. A/B testi, prototipēšana

Zemāk ir vēl viens piemērs, kā pamainījusies mājaslapas darbības efektivitāte pēc UX darbu uzsākšanas. Conversion Rate pieauga vidēji par +70%, kas nozīme, ka klientu skaits gandrīz dubultojis, nepaaugstinot reklāmas budžetu.

Mājaslapas pielāgošana pārdošanai (UX)
Avots: iMarketings.lv klienta Google Analytics dati

Zemāk varat iepazīties ar detalizētāku informāciju par katra posma norisi un mērķiem.

1. Intervija ar klientu

Intervijas mērķis ir saprast situāciju, definēt problēmu un noskaidrot sagaidamo rezultātu (KPI). Klients var uzreiz norādīt uz konkrētām “sāpīgām” vietām, kur varētu būt problēma. Iespējams, klients nesaredz problēmu tiešā veidā, tomēr arī aizdomas var kalpot par labu pamatu padziļinātai problēmas izpētei. Nereti mūsu sadarbība ar klientu sākas tieši ar šādiem vārdiem: “Man ir aizdomas, ka mājaslapa strādā nepietiekami efektīvi. Kādas ir mūsu iespējas vērst šo situāciju uz labo pusi?”

Pirms intervijas UX eksperts jau ir veicis mājaslapas ātro UX analīzi, un tikšanas laikā eksperts uzdod precizējošus jautājumus, sniedzot arī savu sākotnējo vērtējumu par situāciju.  

Pēc intervijas iMarketings.lv komanda veic saņemtās informācijas analīzi un sagatavo piedāvājumu. Pēc piedāvājuma apstiprināšanas ar klientu tiek pārrunāta turpmākā UX stratēģija un darbu plāns.

Sākotnējā mājaslapas UX analīze un intervija ir bez maksas.

Dažas svarīgas lietas, ko vērtējam sākotnēja UX audita laika

 1. Google Analytics datu analīze (Conversion Rate, trafika kvalitāte utt.)
 2. Tehniskais audits (vai tehniskie risinājumi, kas ir izmantoti lapā, potenciāli var negatīvi ietekmēt mājaslapas veiktspēju)
 3. UX eksperta audits (vai lietotājiem varētu būt kādas loģiskas vai usability problēmas, darbojoties lapā)

2. Mājaslapas UX eksperta analīze

Ja mājaslapā ir acīmredzamas loģiskas, tehniskas vai satura nepilnības, kuras ietekmē lietotāju pieredzi, tās tiek uzskaitītas UX eksperta audita laikā. Tas palīdz apzināt kritiskākās lietojamības un lietotāju pieredzes problēmas, kuras pamana eksperts. Šāda pieeja ir ātrākais un klientam ekonomiski izdevīgākais risinājums, un tas var tikt pielietots jebkura digitālā risinājuma sākotnējai pārbaudei bez padziļinātas izpētes, kas radītu papildu izmaksas.

Eksperta analīzes posmā tiek izmantoti esošie dati, piemēram, klientu atsauksmes, web statistika kā apmeklējums, lapas iekšējā meklētāja uzskaite, citi pieejamie dati, kas var noderēt auditorijas vajadzību un uzvedības novērtējumam. Eksperta novērtējums tiek īstenots bez aktīvas lietotāju iesaistes testēšanā.

Atrisinot galvenās problēmas, vēlāk var turpināt lietotāju pieredzes izpēti ar auditorijas iesaisti, piemēram, īstenojot klientu aptaujas, ekrāna ierakstus u.c. Tas palīdz pārbaudīt esošos secinājumus, izvirzīt tālākus uzdevumus digitālā risinājuma uzlabošanai.

Audita izpildes laiks un izmaksas ietekmē lapas sarežģītība. Audita rezultāti tiek prezentēti klientam klātienē, kopīgi izvērtējot turpmākās prioritātes, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem. Nepilnību novēršanu un jaunu iespēju īstenošanu nodrošina klients patstāvīgi vai sadarbībā ar iMarketings.lv tehniskajiem ekspertiem.

3. Lietotāju izpēte

Lietotāju izpēte ir kā logs uz auditorijas pasauli, lai labāk spētu ar šo auditoriju sazināties un izprast tās vajadzības.

Lietotāju izpētei ir nozīmīgas atšķirības no ierastās tirgus izpētes. Lietotāju izpēte notiek mazākās grupās, vērtējot to, kā auditorija izmanto esošo vai produkta prototipu, kāda ir viņu rīcība un emocijas. Tas nodrošina padziļinātas zināšanas par auditoriju.

Vērtīgas izpētes rezultāts ir praktiski ieteikumi turpmākai rīcībai, lai plānotu jaunu un uzlabotu esošo lietotāju pieredzi. Pat neliela lietotāju izpēte ir vērtīga. Mēs piedāvājam izmantot dažādas metodes: sākot no vienkāršotas klientu aptaujas līdz dziļākiem pētījumiem par lietotāju pieredzes faktoriem tieši Jūsu auditorijai.

Lietotāju izpētes metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra klienta vajadzībām un mērķiem.

Visbiežāk izmantotās lietotāju pieredzes izpētes metodes:

 • skaļā domāšana;
 • klientu aptaujas;
 • padziļinātas intervijas;
 • Web statistikas datu izpēte;
 • lietotāju ekrāna ieraksti u.c.

Lietotāju izpētes rezultāts

 1. Uzskaitītas būtiskākās nepilnības mājaslapā, kas būtu jāatrisina (piemēram, lietotājiem pietrūkst informācijas par produktu, par piegādi utml.).
 2. Izvirzīti priekšlikumi un idejas turpmākiem testiem un prototipēšanas darbiem.
 3. Sagatavoti A/B testu materiāli un prototipi.

iMarketings.lv eksperti nodrošina gan lietotāju izpēti, gan tehnisku un saturisku labojumu veikšanu mājaslapā (ja klientam nav iespējas piesaistīt savus kopiraiterus un/vai programmētājus).

Darbu veikšanas termiņš un izcenojums atkarīgs no klienta vēlmēm un mērķiem. Tālāk pavērsim aizkulises darba gaitai pie Lietotāju izpētes. Video var redzēt lietotāja uzvedības analīzi mājaslapā LIVE režīmā, kur iMarketings.lv UX eksperti dod uzdevumus un intervē mājaslapas lietotāju.

4. A/B testi, prototipēšana

Prototipēšana

Mūsu komanda var palīdzēt nelielu prototipu izveidē, kurus var izmantot ideju pārbaudei, auditorijas testēšanai u.c. mērķiem. Ja produkts vēl nav izveidots, tad  prototips ir instruments, kas ļauj ar klientu palīdzību testēt un pārbaudīt pieņēmumus vēl pirms izstrādes. Tas var ietaupīt daudz laika un resursu, jo dažkārt tiek izveidots produkts, kas klientiem nav vajadzīgs vai ir vajadzīgs citādākā veidolā. Rezultāti no prototipa testiem palīdzēs labāk pieņemt lēmumus.

A/B jeb dažādu versiju testi

Darbs pie konversiju skaita pieauguma un lietotāju pieredzes uzlabošanas var turpināties ilgstoši. Piemēram, tādi milži kā Amazon un Google vēl joprojam katru dienu veic simtiem A/B testu, pat neraugoties uz to, ka lapu izstrādē tiek ieguldīti ievērojami līdzekļi lietotāju pieredzes izveidei un turpmākai uzturēšanai.

A/B testu un prototipēšanas mērķis ir turpināt veicināt Conversion Rate. Galvenais UX eksperta uzdevums ir panākt, lai lietotājs ir veicis biznesa mērķiem piesaistīto darbību mājaslapā, piemēram, pirkums, pieteikums konsultācijai, zvans klientu pārstāvim u.c. Ne vienmēr šī vēlamā darbība ir pirkums. Atkarībā no tā, kādā pirkšanas posmā atrodas lietotājs, nepieciešamās darbības mājaslapā var būt atšķirīgas.  

Idejas A/B testiem rodas no klientu aptaujām, padziļinātām intervijām, video ierakstu analīzes, starptautiskās pieredzes pārņemšanas. Idejas tiek izrunātas ar klientu un tiek nodrošināta ideju realizēšana praksē. Atkarībā no mājaslapas apmeklējuma tiek izvēlēts optimāls A/B testu skaits mēnesī.

iMarketings.lv eksperti nodrošina gan testa dizaina izstrādi, gan satura sagatavošanu, gan arī visus nepieciešamos tehniskos darbus, lai nodrošinātu A/B testa veiksmīgu veikšanu.

Zemāk attēlots viens darba piemērs no īstenotajiem A/B testiem mūsu klientam

Lietotāju pieredze. UX rezultāts

Labprāt palīdzēsim arī Jums uzlabot lietošanas pieredzi mājaslapā un sasniegt biznesa mērķus. Rezervējiet tikšanās laiku ar UX ekspertu, rakstot uz welcome@imarketings.lv