Top 16 AdWords rādītāji e-grāmata

Esam profesionāļu komanda, kas 24/7/365 ir aizrauta ar interneta mārketingu. Tas ir mūsu hobijs, darbs, un tā ir mūsu dzīve. Ja Jūs tik tiešam vēlaties sadarboties ar ekspertiem, kuri strādā ar 135 % atdevi, lai nodrošinātu Jums rezultātu, tad esat nokļuvuši īstajā vietā. Lai nodrošinātu mūsu klientiem efektīvu komunikāciju digitālajā vidē, nepārtraukti darbojas 15 eksperti.

Vadītāja runa…

Dr.Sergejs Volvenkins. Google reklāma, Google Analytics, Interneta mārketings„Doktorantūras studijas laikā esmu izstrādājis “Uzņēmuma konkurences paaugstināšanas modeli, izmantojot interneta mārketinga iespējas.” Tagad izmantojam šo modeli iMarketings ikdienas darbībā. Pateicoties tam, esam panākuši pārliecinošus uzņēmuma attīstības tempus sīvas konkurences apstākļos. Mūsu pakalpojumu ģeogrāfija aug tikpat strauji. Jau šobrīd klientiem nodrošinām produktu virzīšanu Latvijas, Anglijas, Spānijas, Čehijas, ASV, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuva tirgos. Atbilstoši situācijai un konkrētajam darba uzdevumam izmantojam izstrādāto modeli arī mūsu klientu pārdošanas rezultātu paaugstināšanai internetā.”, Dr.Sergejs Volvenkins, iMarketings digitālas nodaļas vadītājs.

Pievēršam pastiprinātu uzmanību rezultātu analīzei

Interneta mārketings sniedz iespēju padziļināti analizēt mārketinga aktivitātes, noteikt iedarbīgākos klientu iegūšanas kanālus un izvērtēt mērķu sasniegšanas efektivitāti. Interneta mārketings sniedz iespēju padziļināti analizēt mārketinga aktivitātes, noteikt iedarbīgākos klientu iegūšanas kanālus un izvērtēt mērķu sasniegšanas efektivitāti. Analīzes apjoms ir atkarīgs no definētajiem uzdevumiem, reklāmas budžetiem un klienta vēlmēm. Tā var analizēt pavisam vienkāršas, bet ļoti vērtīgas, mainīgas (Piemēram, kādi atslēgvārdi un kanāli nes peļņu un kādi nē.), kā arī pietiekami sarežģītas (Piemēram, klienta mūža vērtība – Customer Lifetime Value. Vai, pirms iegādāties produktu veikalā, to aplūko mājas lapā – Offline Conversion Tracking.) kategorijas. Katrai analīzei ir konkrētais mērķis – padarīt reklāmu efektīvāku, paaugstināt konversiju skaitu, samazināt vienas konversijas summu (CPA). Tas ir tieši tas, ar ko mums ļoti patīk nodarboties un ar ko mēs nodarbojamies katru dienu.

Kāpēc pasūtīt interneta mārketinga pakalpojumus pie mums? Pateicoties mūsu atbalstam, Jūs varēsiet:

 • Izveidot kvalitatīvu komunikāciju internetā ar potenciālajiem klientiem;
 • Piesaistīt jaunus klientus;
 • Paaugstināt esošo klientu lojalitāti;
 • Saņemt profesionālu skatu no malas par esošajiem mārketinga risinājumiem;
 • Paaugstināt Jūsu uzņēmuma konkurētspēju.

Mūsu konkurences priekšrocība

iMarketings eksperti savā ikdienas darbībā vadās saskaņā ar „Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas modeļa, izmantojot interneta mārketinga iespējas” principiem, kurus ir izstrādājis Dr. Sergejs Volvenkins – viens no iMarketings dibinātājiem.
Šis modelis tika radīts Sergeja Volvenkina doktorantūras studiju laikā, un tajā tika apvienota Sergeja 10 gadu laikā gūtā praktiskā darba pieredze mārketingā un vairāku patstāvīgu zinātnisko pētījumu rezultāti, kas tika augsti novērtēti starptautiskās zinātniskās konferencēs (Somijā, Austrijā, Čehijā, Itālijā, Grieķijā). Pateicoties tēmas aktualitātei, Sergeja Volvenkina doktora darba izstrādi atbalstīja Eiropas Savienības Fonds.

MŪSU PAKALPOJUMA PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA – iMarketings.lv BIZNESA STANDARTS

 • Orientējamies uz Jūsu mērķauditoriju un mērķiem, ko vēlaties sasniegt. Izanalizējot abus lielumus, nosakām optimālus reklāmas produktus, ko iespējams izmantot izvirzīto mērķu sasniegšanai.
 • Īpašu uzmanību pievēršam piesaistīto klientu atbilstībai definētajai mērķa auditorijai (trafika kvalitātei), ko ikdienā kvalitatīvi un kvantitatīvi analizējam ar atbilstošiem instrumentiem.
 • Nodrošinām padziļinātu reklāmas kampaņu analīzi. Rūpīgi analizējam, kas notiek mājas lapā pēc tam, kad uz reklāmas ziņojuma tiek nospiests klikšķis. Pielāgojam atbilstošus analītikas instrumentus (Google Analytics, Yandex Metrika, ClickTaleu.c.).
 • Sniedzam praktiskas idejas un ieteikumus, kā iespējams paaugstināt reklāmas kampaņu efektivitāti un pilnveidot mājas lapu ar mērķi piesaistīt vairāk atbilstošu potenciālo pircēju un pārdot lielāku preču un pakalpojumu apjomu. Nodrošinām ieteikumu realizāciju.

Jūsu ieguvums

Izvirzītie mērķi, nevis klikšķu skaits ir mūsu galvenais vadmotīvs sadarbībā ar klientiem. Uzticot sasniegt noteiktus mērķus iMarketings ekspertiem, Jūs iegūsiet:

 • Profesionālu komandu, kas ir orientēta uz pārdošanas rezultātu. Līdz ar to visi mūsu risinājumi ir optimāli pielāgoti Jūsu pārdošanas mērķu sasniegšanai. Iesakām un izvēlamies atbilstošus reklāmas produktus, ņemot vērā katru konkrēto situāciju un uzstādījumus.
 • Padziļinātu reklāmas analīzi. Saņemot pirmos reprezentatīvos datus, tūlīt tiek uzsākta to analīze. Kopš šī brīža gan Jūs, gan mēs iegūstam vērtīgas zināšanas, kas balstās uz empīriskiem datiem. Tas ļauj mums pilnveidot reklāmas kampaņas un paaugstināt to efektivitāti.
 • Veicam padziļinātu potenciālo klientu uzvedības analīzi mājas lapā. Pateicoties tai, Jūs iegūsiet vairāk informācijas par to, kā potenciālie klienti uzvedas mājas lapā. Vai viņi pilda biznesam svarīgas darbības (pasūtījums, pieteikuma formas aizpildīšana utt.)? Vai viņi aplūko nepieciešamas lapas? Kur viņi pamet lapu un kāpēc? Šī informācija ļaus mums iegūt vērtīgus datus par mājas lapas darbības efektivitāti un veikt nepieciešamos pilnveidojumus pārdošanas rezultāta sasniegšanai.
 • Īstenojam padziļinātu komunikāciju kanālu analīzi. Pateicoties tai, Jūs zināsiet, kāds komunikāciju kanāls nodrošina mērķu sasniegšanu. Jūs vairs nevērtēsiet katra komunikācijas kanāla efektivitāti klikšķu apjoma griezumā. Pateicoties mūsu sniegtajai informācijai, Jūs varēsiet rīkoties profesionāli un pieņemt lēmumu par reklāmas budžeta sadalījumu, vadoties pēc tā, cik katrs kanāls Jums nodrošinājis potenciālo klientu, nevis klikšķu.