Sergeja Volvenkina (PhD) konsultācija

Kad runa ir par stratēģijas izstrādi, auditu vai kādu citu sarežģītu jautājumu, kas ir saistīts ar digitālo mārketingu, svarīgi, lai lēmumi tiktu pieņemti, balstoties uz kompetentu ekspertu viedokļiem. Pieredzei un idejām ir primāra nozīme, jo tas ietekmē gala rezultātu.   

Iesaistiet Sergeju Volvekinu (PhD) šajos procesos. Piesakiet Sergeja konsultāciju, lai būtu pārliecināti, ka izvēlētais ceļš ir optimāls un sasniegsiet ieplānotos rādītājus (ROI, Revenue).

Sergejs Volvenkins ir viens no vadošajiem digitālā mārketinga ekspertiem Latvijā ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi. Sergejs vada 15 ekspertu komandu un ikdienā strādā pie klientu stratēģiskiem jautājumiem. Pārsvarā Sergejs strādā ar lieliem vietējiem vai ārzemju uzņēmumiem. Daudzu gadu garumā digitālo kampaņu pārvaldīšanai veltīts vairāk kā 100 000 stundu (kopā ar komandu). Kopējais iMarketings.lv klientu online apgrozījums 2017. gadā bija ap 92 milj. EUR (Google Analytics dati). Sergejs ir gatavs likt lietā savas zināšanas un veiksmīgo pieredzi, lai palīdzētu Jums sasniegt mērķus stratēģiskā līmenī.   

Dr. Sergeja Volvenkina konsultācijas cena: 250 EUR/st. + PVN

  1. Esošajiem iMarketings.lv klientiem Sergeja Volvenkina līdzdalība reklāmas kampaņu pārvaldīšanā – bez maksas.
  2. Esošo klientu apkalpošana ir prioritāte.