E-mail mārketings. Kādus vārdus labāk nelikt e-pasta vēstules „Tēmā” (turpinājums)

Tāpat D.Zarella atklāj (pamatojoties uz vairāk nekā viena miljona e-pasta vēstuļu sūtījumu rezultātiem) ar kādu knifu un viltību palīdzību iespējams kāpināt cilvēku skaitu, kuri atver saņemtās vēstules.

1. Biežāk atver vēstules, kuru „Tēmā” (Subject) iekļauta zīme & (atver 9% vēstuļu saņēmēju; turpretī sūtījumus, kur nav zīmes &, atver 7%);
2. Vēstules, kuru „Tēmā” iekļauts jautājums, atver retāk (8% pret 6%);
3. Vēstules, kuru „Tēmā” iekļautas iekavas, atver retāk (7% pret 3%);
4. Vēstules, kuru “Tēmā” iekļautas kvadrātiekavas atver biežāk (8% pret 6%). D.Zarella nevarēja izskaidrot šo tendenci, taču pēc viņa vebināra vairums kompāniju sāka izsūtīt vēstules, kurās iekļautas kvadrātiekavas. Piemēram, «[Free eBook] The Ultimate How-to Marketing Guide»;
5. Vēstules, kuru „Tēmā” iekļauts saņēmējkompānijas vārds, atver biežāk (16% pret 7%);
6. Vēstules, kuras izsūtītas brīvdienās (sestdienās un svētdienās), atver biežāk;
7. Visefektīvākās stundas e-pasta sūtījumiem ir no pulksten 6 līdz 7 no rīta, bez neefektīvākās – no pulksten 13 līdz 16.

Pievērsiet uzmanību tam, ka vairums cilvēku grib saņemt skaisti noformētas vēstules, kurām pievienotas fotogrāfijas. Uz jautājumu „Kādā formātā Jūs vēlaties saņemt vēstules?”, 88% atbildējuši, ka Html formātā, un tikai 12%, ka Plain Text formātā. Uz jautājumu „Vai jūs sūtījumā vēlaties redzēt tikai tekstu vai arī tekstu kopā ar ilustrācijām?”, 65% atbildējuši, ka viņi labāk vēlas saņemt vizuālu sūtījumu.

Pēc iespaidīga apjoma datu apstrādes D.Zarella nonācis pie secinājuma, ka vislabāk darbojas:

1.      maksas reklāma (konversija notiek 1,3% gadījumu);
2.      e-mail mārketings (konversija notiek 0,9% gadījumu);
3.      sociālie tīkli (konversija notiek 0,9% gadījumu);
4.      referāli (konversija notiek 0,7% gadījumu);
5.      organiskie meklējumi (konversija notiek 0,6% gadījumu).