iMarketings pētījums: augošie uzņēmumi pievērš lielāku uzmanību reklāmas analīzes un mājas lapas darbības efektivitātes jautājumiem

imarketings petījums par interneta mārketingu

9. jūlijā „Swedbank” centrālajā ēkā notika pētījuma par interneta mārketingu “iM Digital Trends” rezultātu prezentācija. Pētījumu veikusi interneta mārketinga aģentūra iMarketings.lv kopā ar Latvijas Universitāti, „Swedbank” un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Viens no pētījuma mērķiem bija noskaidrot, kā interneta mārketingu izmanto augošie uzņēmumi (trīs gadus pēc kārtas augošs apgrozījums) salīdzinājumā ar tiem uzņēmumiem, kas ir neaugošie (trīs gadus pēc kārtas dilstošs apgrozījums). Pēc autoru domām, šie dati ļaus pārņemt veiksmīgu pieredzi, un Latvijas uzņēmumi varētu aktīvāk attīstīties, kļūt konkurētspējīgāki.

Augošie uzņēmumi, kam ir svarīgi interneta mārketinga jautājumi, pievērš lielāku uzmanību reklāmas analīzes jautājumiem (+40.7%). Šī noteikti ir pieredze, kas būtu jāpārņem daudziem uzņēmumiem, kas nodrošina mārketinga aktivitātes internetā. Pieaugoša uzmanība analīzes jautājumiem ir globāla tendence. Pēc iMarketings.lv analīzes datiem (100+ Google Analytics kontu analīze) vidēji 35% no reklāmas budžeta tiek izmantots neproduktīvi, ja netiek veikta reklāmas efektivitātes analīze.

Augošie uzņēmumi ļoti novērtē mājas lapas nozīmi pārdošanas procesā (+77.2%). Tas ir pietiekami loģisks atklājums, bet vēl joprojām daudzi uzņēmumi cenšas palielināt komunikāciju kanālu skaitu tā vietā, lai strādātu pie mājas lapas pielāgošanas pārdošanai. Jāatceras, ka tieši mājas lapā klients pieņem lēmumu par pirkumu. Pārdošanai pielāgota mājas lapa ir viens no kritiskiem momentiem efektivitātes paaugstināšanā.

imarketings petījums par interneta mārketingu

Visbiežāk augošie uzņēmumi veic reklāmas efektivitātes analīzi, balstoties uz trīs rādītājiem: budžeta izpilde, piesaistītais klientu skaits un viena klienta piesaistīšanas izmaksas. Tā ir lieliska kombinācija, jo šī rādītāju grupa atbild tieši par galarezultātu (pirkums, piesaistītais klients). Bet vēl ir pietiekami daudz uzņēmumu, kas analizē atdevi no reklāmas pēc rādītājiem, kas atbild par starprezultātu un  ir mazāk nozīmīgi (Bounce rate, CTR utt.). Tas nav pareizākais virziens, un tas jāmaina. Pētījuma rezultāti to apliecina.

Pētījums ilga 9 mēnešus. Lursoft datubāzē ar mehāniskās atlases palīdzību (atbilst īsti nejaušās izlases prasībām) tika atlasīti 3667 uzņēmumi, kurus aicinājām piedalīties pētījumā: katru uzņēmumu uzrunāja telefoniski. 734 uzņēmumiem, kas izrādīja interesi piedalīties pētījumā, tika nosūtīta aptaujas anketa. No tām tika aizpildītas 437 anketas. “Datu apjoms bija ļoti liels, un tas ļāva mums izmantot vairākas pētījuma metodes, lai pārbaudītu izvirzītās hipotēzes. Pētījuma rezultāti atklāja svarīgas atšķirības starp augošiem un neaugošiem uzņēmumiem interneta mārketinga izmantošanas ziņā. Šie atklājumi ir lielākā pētījuma vērtība, jo uzņēmēji var pārņemt citu uzņēmumu veiksmīgo pieredzi,” saka Dr.ekon., prof. Biruta Sloka, pētnieku komandas vadītāja.

Aizraujošākos pētījuma rezultātus prezentēsim seminārā augustā beigās. Pieteikties variet jau tagad, rakstot uz juta.braslina@imarketings.lv. Pieteikumiem līdz 25.07. garantējam atlaidi (lai saņemtu atlaidi dalības maksai, norādiet kodu iMB07)!