[Seminārs Swedbank Business Network dalībniekiem] Reklāmas efektivitātes vērtēšanas paņēmieni

Swedbank seminars. Google Analytics.

10. jūnijā Swedbank rīkoja semināru Business Network dalībniekiem par digitālas reklāmas efektivitātes vērtēšanas paņēmieniem, kuras laikā visiem klātesošajiem bija iespēja papildināt savas praktiskas zināšanas par Google Analytics. Seminārā laikā iMarketings digitālas nodaļas vadītātjs Dr.Sergejs Volvenkins stāstīja par Google Analytics izmantošanas iespējām.

 

Pasākuma sākumā tika izklāstīta semināra galvenā aktualitāte – uzņēmējiem ir kritiski svarīgi:

 

1. vērtēt reklāmas darbības efektivitāti, nevis klikšķu/izmaksu griezumā, bet, balstoties uz reālu saņemto vērtību – pirkumiem/pasūtījumiem u.c.,

2. veikt mājas lapas darbības efektivitātes analīzi, lai pārliecināties, ka mājas lapa pilda tai uzstādītos uzdevumus.

 

Lai šos divus minētos uzdevumus būtu iespējams izpildīt, sākumā nepieciešams veikt Google Analytics pielāgošanu. Līdz ar to semināra pirmā daļa primāri tika veltīta nepieciešamo darbību izklāstam, lai sniegtu informāciju, kā to paveikt.

 

Seminārā otrajā daļā tika prezentētas TOP5 svarīgākas Google Analytics atskaites ar skaidrojumiem, ko būtu svarīgi analizēt, kā veikt datu interpretāciju un izdarīt secinājumus. Pasākuma noslēgumā Dr.Sergejs Volvenkins sniedzis pārskatu par to, kādas mājas lapas apmeklētāju darbības var tikt analizētas, lai iegūtu būtisku informāciju uzlabojumu veikšanai mājas lapas efektivitātes palielināšanas nolūkos.

 

Kā ikviens Dr.Sergeja Volvenkina seminārs, arī šis ietvēra virkni praktisku piemēru. Tāpēc ar iegūtajām zināšanām dalībnieki jau nākamajā dienā var sākt profesionālāk izmantot Google Analytics un veikt padziļinātu reklāmas darbības efektivitātes analīzi.

 

Ja arī Jums ir vēlme noskaidrot, cik efektīvi strādā reklāma un/vai mājas lapa, aicinām pierakstīties uz bezmaksas konsultāciju: e-pasts sv@imarketings.lv.