Divas svarīgas darbības, lai uzsāktu analizēt interneta reklāmas efektivitāti

Ieguldot naudu interneta reklāmā, Jūs sagaidāt atdevi (piemēram, jaunus klientus). Bet bieži vien uzņēmējiem nav informācijas (vai arī ir pieejama tikai virspusīga informācija), vai digitālā reklāma strādā efektīvi un sasniedz biznesa mērķus. Ja pieņemam, ka kāda daļa no reklāmas budžeta strādā neefektīvi, tad būtībā šis neefektīvi izmantotais budžets ir Jūsu zaudējumi. To apzinoties, noteikti rodas vēlme noskaidrot, kas tieši nestrādā efektīvi (kanāls, ziņojums, atslēgvārdi, mājas lapa). Ja to nezināsiet, palielinot reklāmas budžetu, palielināsies arī Jūsu zaudējumi. Esmu izvēlējies divus būtiskus jautājumus, ko atbildot uzzināsiet, vai esat jau paveikuši galvenās darbības, lai uzsāktu analīzi. Ja Jūsu atbildes ir “Nē”, tad uzzināsiet, kādi priekšdarbi vēl jāpaveic. 

Veikt reklāmas un mājas lapas darbības efektivitātes analīzi var ar vairākiem analītiskas rīkiem. Šajā rakstā es runāšu par vienu no tam. Google Analytics ir analītiskas rīks, kas ikvienam mājas lapas īpašniekam ir pieejams bezmaksas. Šajā rakstā esmu pieņēmis, ka Jums jau pieslēguši savam interneta resursam Google Analytics.

1. Vai Jums ir izveidoti mērķi Google Analytics kontā? Jā/Nē

Ja Jūsu atbilde ir

Mērķis ir vērtīga darbība Jūsu mājas lapā, ko veic potenciālais klients. Piemēram, tas var būt pasūtījums, pirkums vai kontaktu lapas apmeklējums. Mērķu izveidošana ļauj noteikt, cik efektīvi strādā katrs komunikāciju kanāls vērtīgo darbību (pasūtījums, saziņas formas aizpildīšana, kataloga lejupielāde utt.), nevis klikšķu griezumā. Izveidojot mērķus, Jūs varēsiet noteikt, vai, piemēram, reklāma 1188.lv portālā atnes Jums pietiekamu klientu skaitu, vai arī, piemēram, noskaidrot, kurš no atslēgvārdiem, kuru Jūs izmantojat Google reklāmā, atnes Jums vairāk klientu. Google Analytics. All traffic source report Zīm 1. All traffic source report

Izveidot mērķus Jūs varat Google Analytics Admin sadaļā, izvēloties Goal opciju. Kad šī darbība būs paveikta, pēc īsa laika brīža Jūs sāksiet saņemt vērtīgu informāciju un redzēsiet mērķu izpildi (t.s. konversijas) virknē atskaišu Google Analytics rīkā. Google Analytics. Mērķu izveidošana (Goal set up) Zīm 2. Mērķu izveidošana (Google Analytics)

2. Vai Jums ir izveidota pārdošanas piltuve Google Analytics rikā? Jā/Nē

Ja Jūsu atbilde ir

Pārdošanas piltuve (Funnel) tā ir viena no iespējām noteikt, kā uzvedas/rīkojas potenciālie klienti Jūsu mājas lapā. Atskaite (Funnel Vizualization) ir viens no veidiem, kā Jūs varat noteikt, cik efektīvi strādā Jūs mājas lapa un kura no sadaļām strādā ne tik efektīvi, cik būtu nepieciešams. Google Analytics. Pārdošanas piltvuve (Funnel Vizualization) Zīm 3. Pārdošanas piltuves atskaite (Google Analytics)

Izveidot pārdošanas piltuvi Jūs varat Google Analytics Admin sadaļā, izvēloties Goal opciju. Pārdošanas piltuve jāveido konkrēta mērķa sasniegšanai. Aplūkot šo atskaiti var sadaļā Conversions —> Funnel Vizualization. Google Analytics. Pārdošanas piltuve (Funnel) Zīm 4. Pārdošanas piltuves izveidošana (Google Analytics)

Šo raksta mērķis nebija sniegt sarežģītu informāciju ar visiem iespējamajiem pielāgošanas darbiem vai pieejamam iespējām Google Analytics rīkā, bet gan parādīt divas primāras darbības, kas būtu jāveic, lai uzsāktu analīzi un saņemtu informāciju par to, kādi kanāli, reklāmas ziņojumi, atslēgvārdi strādā efektīvi un kādi nē.

Ja Jūs tomēr vēlāties veikt dziļāko reklāmas un mājas lapas darbības efektivitātes analīzi, pierakstāties uz bezmaksas konsultāciju pa e-pastu sv@imarketings.lv