7 SEO paņēmieni, lai uzlabotu redzamību Google meklētājā

Notika kārtējais iMarketings.lv Facebook LIVE pasākums par vienkāršiem, bet iedarbīgiem SEO optimizācijas darbiem, kas jāveic, lai sasniegtu labākas pozīcijas organiskajā meklēšanā. Stāstījām par to kādi iekšējie un ārējie SEO faktori ietekmē pozīcijas, cik svarīgu lomu ieņem saturs, atpakaļsaites un mājaslapas lietojamība. Tāpat tika runāts par to, kam pievērsīs uzmanību pēdējie Google algoritma atjauninājumi.

LIVE ieraksts ir pieejams mūsu YouTube kanālā.

Šajā rakstā iepazīstināsim ar Facebook LIVE pasākumā minētajiem SEO paņēmieniem, lai uzlabotu redzamību Google meklētājā.

Google sniegtajos meklēšanas rezultātos, ievadot kādu pieprasījumu, pirmajās pozīcijās parasti atspoguļojas maksas pay-per-click reklāmas (skat. 1. att.) savukārt nākamās 10 pozīcijas veido organiskie rezultāti (skat. 2. att.).

 

 

Google Ads vs SEO

1. attēls

Google Ads vs SEO

2. attēls

Ja vēsturiski Google reklāma lielākoties ieņēma pirmās 3 pozīcijas, tad šobrīd situācija ir mainījusies – maksas  rezultātu apjoms ir pieaudzis, turklāt tā ir kļuvusi mazāk izcelta. Pētījumi atspoguļo situāciju, ka aptuveni 62% lietotāju neatšķir reklāmu no organiskiem meklēšanas rezultātiem, tādējādi vairojot reklāmas nozīmi. Meklēšanas rezultātos zem reklāmas reizēm vietu aizņem arī citi meklēšanas rezultāti tādi kā karte, bildes, video. Tā ietekmē organiskie meklēšanas rezultāti aizvien sarūk, tadējādi klikšķu īpatsvars, kas tiek saņemts no google / organic  būtiski samazinās. No biznesa viedokļa tas nozīmē, ka vērā ņemamiem rezultātiem vairs nepietiek ar atrašanos pirmajā lapā organiskajos meklēšanas rezultātos, ir jāatspoguļojas TOP 3 vai TOP 5 pozīcijās. Lai šo sasniegtu padalīsimies ar vērtīgiem ieteikumiem gan no savas pieredzes, gan arī no nozīmīgākajām konferencēm un citiem noderīgiem resursiem.

LIVE pasākuma ieraksts ir pieejams arī mūsu Facebook lapā.

Uzņēmumiem, kas vēlas panākt rezultātus organiskajā meklēšanā, jādarbojas četros galvenajos virzienos, pie tam tas jādara vienlaicīgi:

 1. Veicināt domēna un konkrēto piezemēšanās lapu (landing page) autoritāti;
 2. Strādāt ar iekšējo un ārējo saturu (lapā un ārpus tās);
 3. Veicināt lietotāju pieredzi mājaslapā;
 4. Strādāt ar specifiskiem nozares atslēgasvārdiem.

Pievērsīsim vairāk uzmanības šiem virzieniem.

1. Veicināt domēna un konkrēto piezemēšanās lapu autoritāti

Domēna autoritāte ir nozīmīgs signāls priekš Google algoritmiem. Zema vai augsta autoritāte var attiecīgi ietekmēt Jūsu pozīcijas Google organiskajā meklēšanā.

Ir vairāki rīki, ar kuru palīdzību Jūs varat orientējoši novērtēt domēna un konkrētās piezemēšanās lapas autoritāti. Viens no tiem ir ahrefs.com. Šis rīks attaino domēna reitingu (DR) un konkrētās piezemēšanās lapas reitingu (UR), ko savstarpēji varat salīdzināt ar Jūsu konkurentu datiem. Piemēram, salīdzināsim divus konkurentus – xsrotallietas.lv un rotallieta.lv.

domēna autoritāte

Kā redzam, pirmajai mājaslapai ir spēcīgāks gan domēns, gan UR. Xsrotallietas.lv domēna reitings ir labs, tomēr, lai saprastu, ko īsti Google izpratnē nozīmē augsts domēna reitings, sniegsim piemēru no 220.lv, kur DR ir 59.

domēna autoritāte 220.lv

Jāsaka, ka ne vienmēr obligāti jāsasniedz maksimāli augsts domēna reitings. Primāri Jums labi jāpārzina konkurenti un jācenšas apsteigt tos.

Praksē var redzēt diezgan daudz piemēru, kad lapas ar zemāku DR apsteidz spēcīgākus konkurentus ar augstākiem domēna reitingiem. Iemesli tam varētu būt vairāki un šeit divi no tiem:

 1. Google izmanto krietni vairāk ranking factors par domēna reitingu;
 2. Konkrētās piezemēšanās lapas reitings ir augstāks salīdzinājumā ar konkurentu, kam ir augstākais DR.

Konkurēt ar UR nevis ar DR, ir iedarbīgs paņēmiens, kā var apsteigt spēcīgākus konkurentus ar augstākiem domēna reitingiem. Kā iepriekš minējām, Google vērtē ne tikai domēna reitingu, bet arī konkrētās piezemēšanās lapas reitingu (UR). Zemāk attēlā var redzēt 220.lv un 1a.lv piemēru pēc URL, kas ved uz smaržām. Šajā piemērā redzam, ka 220.lv konkrētai sadaļai (UR) ir augstāks reitings. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc 220.lv ieņem augstāko pozīciju organiskajā meklēšanā pēc frāzes [smaržas].

domēna autoritātes salīdzinājums

Kā var veicināt domēna autoritāti

Google algoritmi uztver noteiktus signālus, kas tam palīdz noteikt domēna autoritāti. Viens no šiem signāliem ir atpakaļsaites. Vienkāršotā piemērā tas ir, tad, kad uz jūsu mājaslapu atsaucas cita mājaslapa. Piemēram, uz iMarketings.lv mājaslapu atsaucas sekojošas lapas:

iMarketings.lv backlinki

Google vērtē katras lapas autoritāti, kura atsaucas uz Jūsu mājaslapu. Vienkāršiem vārdiem skaidrojot, piemēram, ja uz Jūsu mājaslapu atsaucas swedbank.lv vai google.com, kam ir ļoti augsta autoritāte, tad arī Jūsu mājaslapas autoritāte augs. Bet ja uz Jūsu mājaslapu atsauksies tikai lapas ar zemu autoritāti, tad Jums būs ļoti grūti paaugstināt domēna autoritāti.

2. Strādāt ar iekšējo un ārējo saturu (lapā un ārpus tās)

Satura būvēšana sākas jau no pašiem pamatiem un tā šajā gadījumā ir semantiskā kodola izveidošana, t.i.:

 1. Jāapzina pēc kādām frāzēm cilvēki meklē Jūsu produktu;
 2. Meklējumu skaits pēc šīm frazēm;
 3. Kur mēs vedam cilvēku (URL) pēc klikšķa uz meklēšanas rezultātiem pēc konkrēta atslēgvārda.

Semantisko kodolu var ērti veidot Excel dokumentā, kurā attēlo iepriekš minētos punktus. Papildus šiem punktiem darba dokumentā var iekļaut arī īso saturu, kas ir nosaukums (Title) un apraksts (Description). Zemāk attēlā redzams semantiskā kodola piemērs.

semantiskais kodols

Labākam priekšstatam, zemāk ir paraugs, kur attēloti Title un Description.

title and description

Piezemēšanās lapa (Landing page)

Semantiskajā kodolā ļoti labi var redzēt, kurp vēlamies vest cilvēku pēc klikšķa uz meklēšanas rezultātiem pēc konkrēta atslēgvārda. Piemēram, ja atslēgvārds ir [lenovo datori], tad vēlamais URL ir /lenovo-datori, nevis /datori. To arī ierakstām dokumentā. Tieši semantiskais kodols ir tas sākotnējais dokuments, kas norāda darba virzienu un uz kura pamata var sagatavot rīcības plānu. Piemēram, ja Jūsu lapā nav atsevišķs URL /lenovo-datori, tad SEO eksperts sniegs norādījumu par tā izveidi.

URL veidošana prasa papildus resursus un droši vien katram atslēgvārdam Jūs neveidosiet atsevišķu piezemēšanās lapu. Lēmumu par labu veidošanai var palīdzēt pieņemt meklēšanas apjoms, kas norādīts semantiskajā kodolā. Proti, ja ir ļoti mazs meklēšanas apjoms vai tā vispār nav, tad diezvai Jūs būsiet gatavi investēt naudu piezemēšanās lapas izveidošanā. Līdz ar to šim lēmumam ir jābūt analīzē balstītam.

H1 virsrakstu izveide

Vēl viens svarīgs satura elements mājaslapā ir H1 jeb sadaļas galvenais virsraksts. Lapas sadaļā var būt līdz 6 virsrakstiem, kas mājaslapas kodā tiek apzīmēti ar h1, h2, h3, h4, h5 un h6. Cipari apzīmē virsraksta prioritāti. Piemēram, h1 Google algoritmam norādīs, ka šis virsraksts ir svarīgāks par h4. Tas nozīmē, ka vārdi, kas ir ielikti h1 būs svarīgāki salīdzinājumā ar vārdiem, kas ir ielikti h4 virsrakstā. Mājaslapas sadaļas h1 ir kritiski svarīgs, jo tas ir skaidrs signāls Google algoritmiem, par ko ir šī sadaļa. To var salīdzināt ar avīzes virsrakstu. Diez vai Jūs sapratīsiet par ko ir  avīzes raksts bez visraksta. 

Sākotnēji ir svarīgi noskaidrot, vai mājaslapā vispār ir izveidots H1. Tā esamību var pārbaudīt atrodoties attiecīgajā lapā un nospiežot taustiņu F12. Otrs variants ir atlasīt konkrēto tekstu un, ar peles labo taustiņu noklikšķinot izvēlēties “Inspect”, pēc burta “h” un cipara apzīmējuma taps skaidrs vai tas ir H1 vai kāda cita līmeņa teksts. Tas, ka vizuāli teksts ir izcelts treknrakstā vēl neliecina par to, ka tas lapas kodā ir iezīmēts kā H1, tādēļ par to der pārliecināties. 

h1 virsraksta pārbaude

Jāpievērš arī uzmanība, lai galvenais virsraksts (h1) nav apzīmēts ar h2, h3 utt.

Katras sadaļas h1 jābūt iekļautam arī semantiskajā kodolā. 

Iekšējās saites (Internal linking)

Kā vēl vienu spēcīgu un must have satura elementu jāpiemin iekšējās saites jeb internal linking. Šis ir iedarbīgs veids, kā pastiprināt konkrētas mājaslapas sadaļas un Google algoritmiem parādīt sadaļas/atslēgvārdus, ko virzāt un kas Jums ir svarīgas.  

Vislabāk iekšejās saites var implementēt, ja ir aktīva bloga sadaļa, kas veido satura dažādību un dod iespēju atsaukties no bloga rakstiem uz galvenajām produktu/pakalpojumu sadaļām. Piemēram, iMarketings.lv bloga rakstā ir internal link uz pakalpojumu sadaļu.

internal link piemērs

E.A.T. saturs

Saturam lapā ir kritiska nozīme. Satura daudzums, dažādība un kvalitāte būtiski ietekmē SEO rezultātu. Tas attiecas praktiski uz visām mājaslapām un uzņēmējiem aktīvi jāstrādā, lai mājaslapā nodrošinātu aktuālu un kvalitatīvu saturu. Šobrīd vairs nav pat tik svarīgi, lai ir ļoti daudz satura, bet ir svarīgi, lai tās ir pārdomāts, kvalitatīvs un pēc iespējas pilnīgāks. 

Situācija tiek sarežģīta tā saucamajām Y.M.Y.L nozares (Your Money Your Life) mājaslapām, pie kurām var pieskaitīt apdrošināšanas, veselības, kredītu, juristu utml. lapas. Šīs nozares mājaslapu saturam un tā radīšanai jāpievērš pastiprināta uzmanība un nopietna pieeja. Proti, jāinvestē vēl vairāk laika un naudas satura ražošanā. 

Lai saprastu, kurā virzienā doties, saturu var būvēt pēc E.A.T. principa, kas ir:

 • Expertise
 • Authoritativeness
 • Trustworthiness

Veidojot saturu jāpanāk, lai saturs ir vērtīgs, informācija ir lietderīga, uzticama, pārbaudīta. Arvienvārdsakot, Google algoritmiem jāsaprot, ka esat eksperts šajā jomā. Un, ņemot vērā, cik gudri ir Google algoritmi, tad sākumā Jums jāpanāk, lai cilvēki saprot, ka esat eksperts un tad Google to noteikti arī ņems vērā. Speciāli priekš Google nav jāveido saturs. 

E.A.T. saturs

3. Veicināt lietotāju pieredzi mājaslapā

Google algoritmi jau labu laiku pievērš uzmanību lietotāju pieredzei un tikai šogad Google oficiāli paziņojis, ka sākot ar jūniju sāks darboties speciālais algoritms, kas vērtēs lietotāju pieredzi Jūsu lapā. Visiem mājaslapu īpašniekiem tas nozīmē, ka Jūsu pozīcija Google meklētājā pēc noteiktā atslēgvārda tagad būs atkarīga arī no tā, vai lietotājs ir atradis Jūsu mājaslapā to, ko meklējis.

Mājaslapu īpašniekiem jāpanāk, lai:

 • Lietotāji pēc iespējas ilgāk uzturas mājaslapā, iesaistās ar saturu, funkcionalitāti (kalkulatori, aptaujas formas utt.) un galvenais, lai atrod to, ko meklēja.
 • Nenodarbojas ar pogosticking, kas nozīmē, ka pēc ienākšanas lapā no Google meklētāja spiež pogu back un dodas pie nākamā meklēšanas rezultāta.

pogo sticking piemērs

Kontekstā ar User Experience SEO ekspertiem būtiski jāpaplašina redzesloks, jo UX ir pavisam cita disciplīna. Bet SEO ekspertiem šobrīd tā jāapgūst, lai var turpināt efektīvi darboties ar SEO un sasniegt veiksmīgus rezultātus. 

Ir daudzi veidi, kā var uzlabot lietotāju pieredzi (user experience) mājaslapā. No SEO perspektīvas būtu svarīgi koncentrēties uz iepriekš minētajiem aspektiem – svarīgi, lai cilvēks atrod to, ko meklējis. Tas nozīmē, ka mērķtiecīgi jāpēta lietotāju uzvedība mājaslapā, jāatklāj piezemēšanās lapas ar zemu lietotāju pieredzi un tās jāpilnveido. 

Šeit ir dažas idejas, kā var pilnveidot piezemēšanās lapu (landing page), ja tai ir zema lietošanas pieredze:

 • pārliecināties, ka atslēgvārds, no kura atnāk no Google meklētājā ved cilvēku uz relevantu sadaļu (piemēram, melējot pēc [lenovo datori], cilvēkam jānonāk uz /lenovo-datori, nevis uz /datori);
 • pārliecināties, ka satura daudzums ir pietiekošs;
 • pārliecināties, ka  produktu bildēm ir laba kvalitāte un tās ir pietiekošā skaitā;
 • pārliecināties, ka papildus iesaistes elementu atrašanās lapā ir pamatota un būtiska (kalkulatori, FAQ utt.).

Lai mājaslapu īpašniekiem būtu vieglāk pilnveidot piezemēšanās lapu lietošanas pieredzi, Google piedāvā jaunu atskaiti. To var atrast Google Search Console rīkā. Jūs uzreiz varēsiet redzēt mājaslapas sadaļas, kuras Google novērtē ar zemu lietotāju pieredzi.

page experience google search console

page experience on mobile google search console

Par iMarketings.lv

iMarketings.lv ir viena no vadošajām digitālā mārketinga aģentūrām Baltijā. Jau vairāk nekā 10 gadus palīdzam uzņēmumiem augt. Ja vēlies attīstīt savu e-komercijas biznesu nākamajā līmenī, sazinies ar mums welcome@imarketings.lv