[case study] Mājaslapas SEO optimizācijas darbības, lai uzlabotu rezultātu. Users +81%. Revenue +211%

Komandas darbs vienmēr nodrošina labāku rezultātu

Šajā rakstā tiks sniegta atbilde uz jautājumu, ko bieži dzirdam: “Vai ir nepieciešams veidot atsevišķu mājaslapas sadaļu (landing page) katram atslēgvārdam?”. Atbilde ir jā, ja vien izvēlētajam atslegvārdam ir liels pieprasījumu skaits un tam ir diezgan liela konkurence. Atsevišķas mājaslapas sadaļas izveide konkrētam atslēgvārdam palīdzēs konkurēt ar citām vietnēm, kas tiek attēlotas Top pozīcijās Google organiskajos rezultātos un kam ir izveidota atsevišķa sadaļa mājaslapā konkrētajam atslēgvārdam. Savukārt, atslēgvārdiem, kam ir ļoti zems pieprasījumu skaits, ir jāizvērtē, vai atsevišķas sadaļas veidošana būs izdevīga un lietderīga.

Šajā rakstā dalāmies pieredzē un prezentējam vienu no mūsu SEO darba rezultātiem, kur parādām, ka, izveidojot atsevišķas sadaļas konkrētiem atslēgvārdiem, var iegūt stabilas Top pozīcijas Google organiskajos rezultātos un tā rezultātā palielināt lietotāju plūsmu uz mājaslapu un Revenue.

Jāatzīme, ka šis ir diezgan vienkāršs gadījums no SEO perspektīvas, un tieši to izvēlamies publicēt, lai lasītāji paši varētu veikt auditu un, ja konstatētu problēmu, saprastu, kā to atrisināt. 

Situācijas apraksts

Sākotnēja pozīcija organiskajos meklēšanas rezultātos stratēģiskiem atslēgvārdiem bija neapmierinoša (zemāk par 5. lapu).

Klients: e-komercijas uzņēmums
Valsts: Igaunija
SEO uzdevums: 

  1. Nodrošināt TOP pozīcijas organiskā Google meklētājā pēc stratēģiskiem atslēgvārdiem.
  2. Palielināt trafiku uz mājaslapu no Google / organic.

Mājaslapas SEO optimizācijas procesā tika veikta atslēgvārdu atlase, kā rezultātā tika noskaidroti prioritārie atslēgvārdi. Uzdevums bija sasniegt šiem atslēgvārdiem Top pozīcijas Google organiskajos rezultātos.

No atlasītā atslēgvārdu saraksta izcēlās divi atslēgvārdi, kam bija lielāks vidējais pieprasījumu skaits mēnesī nekā pārējiem atslēgvārdiem (vidēji 1600 pieprasījumu mēnesī katram no atslēgvārdiem), tāpēc bija svarīgi tieši šiem diviem atslēgvārdiem iegūt TOP pozīcijas. 

Analīzes gaitā esam konstatējuši, ka tieši šiem abiem stratēģiskajiem atslēgvādiem nebija izveidota atsevišķa sadaļa mājaslapā, kurai būtu piesaistīts konkrētais atslēgvārds. Rezultātā Google organiskajos rezultātos tika attēlota ļoti svārstīga pozīcija, kas te parādījās Google organiskajos rezultātos, te atkal izkrita no Top 100 organiskajiem rezultātiem. 

Zemāk ir pievienots attēls, kur ir redzama viena stratēģiskā atslēgvārda pozīcijas laika posmā, kad vēl nebija izveidota atsevišķa sadaļa.

SEO pozīcija Google meklētājā SERP, atslēgvārds 1

Attēlā redzam, ka šim atslēgvārdam gandrīz nebija nekādas redzamības, jo pozīcija lielākoties bija virs Top 100 organiskajos rezultātos (10. lapā). Bet brīžos, kad pozīcija tika attēlota, pārsvarā tas bija tikai uz vienu dienu, un attēlotā pozīcija tik un tā bija zema (5. lapā).

Arī otram stratēģiskajm atslēgvārdam bija novērota tāda pati situācija. Zemāk ir redzams attēls.

SEO pozīcija Google meklētājā SERP, atslēgvārds 2

Risinājums

Tika izveidots uzdevums mājaslapas programmētājiem, lai abiem prioritārajiem atslēgvārdiem tiek izveidota atsevišķa sadaļa mājaslapā, kur katrā no lapām ir piesaistīs konkrēts atslēgvārds.   Tādā veidā šīs atsevišķās mājaslapas sadaļas kļuva relevantas stratēģiskiem atslēgvārdiem un Google sāka saistīt šīs sadaļas ar konkrētajiem atslēgvārdiem. 

Lai panāktu rezultātu, tika veiktas visas klasiskās onsite un offsite SEO aktivitātes.

Pēc atsevišķo mājaslapas sadaļu izveides rīkā Google Search Console tika pievienoti izveidoto sadaļu URL, lai paātrinātu izveidoto lapu indeksēšanas procesu no Google puses un to ātrāku iekļaušanu Google indeksā.

Rezultāts

Izveidojot jaunu sadaļu mājaslapā konkrētam atslēgvārdam, rezultāti būtiski uzlabojās. Tiklīdz jaunā izveidotā sadaļa tika iekļauta Google indeksā, piesaistītajiem atslēgvārdiem tika novērotas stabilas pozīcijas, kas pakāpeniski auga, līdz tika sasniegtas stabilas Top pozīcijas.

Zemāk ir pievienoti divi attēli, kur var redzēt SEO komandas darba rezultātu.

SEO pozīcijas pieaugums atslēgvārdam 1

SEO pozīcijas pieaugums atslēgvārdam 2

Atslēgvārdu pozīciju pieaugums rezultējās arī lietotāju skaita pieaugumā, kas apmeklēja mājaslapu. To var redzēt tālāk pievienotajā attēlā, kur ir redzama lietotāju plūsma uz mājaslapu no Google Organic rezultātiem.

Mājaslapas SEO optimizācija. Atsevišķu sadaļu izveidošana rezultātu uzlabošanai

Analizējot sasniegtos rezultātus, konstatējām, ka salīdzinājumā ar maiju augustā lietotāju skaits ir pieaudzis par 81%, bet Revenue par 211%.

No SEO perspektīvas šis ir vienkāršs un tai pašā laikā visiem saprotams un iedarbīgs piemērs. Pārbaudiet, vai Jūsu stratēģiskajiem atslēgvārdiem ir piesaistītas atbilstošas mājaslapas sadaļas. Ja nē, pārbaudiet šo atslēgvārdu pozīcijas. Visdrīzāk tās būs zemas un, ja tas tā ir, izveidojiet atsevišķas sadaļas katram stratēģiski svarīgajam atslēgvārdam. 

Ja tomēr Jums rodas papildu jautājumi un vēlaties uzlabot SEO rezultātus, labprāt palīdzēsim. Piesakieties bezmaksas konsultācijai, rakstot uz e-pastu welcome@imarketings.lv