Kas Jūsu uzņēmumam jāzin par Facebook EdgeRank (turpinājums)

1. daļa ir šeit

Sociālo mēdiju optimizācija ir jaunais SEO

Iesaistīšanās ir būtisks nosacījums cilvēku skaita palielināšanai, kas var iepazīties ar Jūsu veidotu saturu. Nereti uzņēmēji jauc Facebook ar mēdiju izmantošanu tradicionālā izpratnē – maksu par ziņojuma nodošanu mēdija lietotājiem.

Facebook ir sociālais mēdijs, kas palīdz cilvēkiem sazināties, dalīties ar informāciju un atklāt ko jaunu. Līdz ar to uzņēmējiem vajadzētu atcerēties, ka attiecības ir jānopelna un kopienas veidojas, pamatojoties uz savstarpējas vērtības radīšanu, izklaidi un pilnvarošanos.

Facebook EdgeRankReakcija “Like” nenozīmē parakstīšanos uz mārketinga spamu. Neskatoties uz Jūsu saziņas kopienas izmēru, cilvēki tajā nesagaida mārketinga ziņojumus. Realitāte ir tāda, ka tikai maza daļa no Jūsu kopienas redzēs Jūsu ziņojumus. Cilvēkiem var būt paticis Jūsu ievietotais saturs, tomēr tiem ir draugi, ģimenes, citi brendi, svarīgas organizācijas kam tie seko. Ik katram ievietojot informāciju, norisinās cīņa par uzmanību reālajā laikā, tai vietā, lai par uzmanību sacenstos ar atbilstošu ziņojumu tam piemērotā laikā.

Tiek sniegta iespēja paplašināt auditoriju saviem ziņojumiem, optimizējot savus ierakstus, gan tos, par kuru ievietojumu tiek maksāts, gan bezmaksas, izmantojot t.s. sociālo mēdiju optimizāciju (SMO). Tā kā tas, cik lielā mērā Jūsu saturs veicina lasītājus iesaistīties, nosaka Jūsu ziņojumu auditorijas paplašināšanos, saturu nepieciešams veidot tādu, lai tas būtu ne tikai aktuāls tā lietotājiem, bet arī radītu vēlmi ar šo saturu dalīties. Attiecīgi visas darbības, kas ļauj iesaistīties Jūsu veidotā satura patēriņā (Like, share, komentāru veidošana utml.) paildzina šī satur dzīves laiku un Jūsu klātesamību tā komunikācijā.

Neatkarīgi no tā vai nodrošināt saviem ziņojumiem auditoriju par maksu vai izmantojat rezultātus, ko nodrošina Jūsu auditorijas iesaistīšanās, stratēģijai abos gadījumos jābūt vienādai. Sniedziet būtisku informāciju. Cenšoties sniegt būtisku informāciju, Jūs palielināsiet iespēju, ka tā radīs rezonansi ziņas lasītāju starpā, kas savukārt laika gaitā palielinās Jūsu EdgeRank.

Ja vēlaties pilnveidot Jūsu Facebook lapu un iesaistīt vairāk lietotājus, piesakieties uz bezmaksas konsultāciju pa e-pastu sv@imarketings.lv un miniet, ka  esat izlasījuši šo blogu.