Kas notiek, ja klients neīsteno SEO eksperta rekomendācijas? 4 praktiskie piemēri + VIDEO

Šajā rakstā aktualizēsim vienu būtisku problēmu, kas SEO speciālistiem traucē strādāt efektīvi un īsākā laikā periodā sasniegt vēlamo rezultātu. Tā ir uzņēmēju gatavība īstenot SEO eksperta rekomendācijas. Gadās, ka uzņēmēju pozīcija ir sekojoša: “Es maksāju ekspertam. Lai viņš netraucē mani un nodrošina rezultātu.” Tā kā ne katrs uzņēmējs var zināt, no kā atkarīgs SEO rezultāts (konkrētas pozīcijas sasniegšana), raksta mērķis ir atklāti pateikt, ka šis rezultāts ir atkarīgs ne tikai no SEO eksperta darbībām, bet arī no paša uzņēmēja aktivitātēm. Reizēm bez uzņēmēja iesaistīšanas, SEO eksperta darbības ir neefektīvas.

Šajā rakstā mēs parādīsim ar konkrētiem piemēriem, ka ir svarīgi, kad uzņēmējs pilda SEO eksperta rekomendācijas. Tas ļaus sasniegt pozitīvu SEO rezultātu ar optimālām izmaksām. Klienta līdzdalība kā likums ir nepieciešama tikai sākotnēja posmā, kad noris iekšējā SEO optimizācija. Parasti jāveic labojumi vai papildinājumi mājas lapas kodā, ko var izdarīt tikai klienta pārstāvis (programmētājs), kuram ir atbilstošas tiesības un pienākumi.

Un tagad par visu pēc kārtas.

Mājaslapas SEO optimizācija sastāv no iekšējās un ārējās optimizācijas. Lai saprastu, kur jānotiek komandas darbam (uzņēmēja iesaistīšanai), īsumā iepazīstināsim ar šīm divām kategorijām.

Iekšēja SEO optimizācija (onsite vai onpage SEO)

Šeit tiek veikts darbību kopums, kas ir vērsts uz mājaslapas sagatavošanu ārējai SEO optimizācijai. Tiek sagatavots semantiskais kodols. Strādāts ar saturu. Tiek veikts tehniskais SEO audits. Sagatavotas rekomendācijas. Sīvas konkurences apstākļos ar iekšējo SEO optimizāciju tikai retos gadījumos var sasniegt TOP pozīcijas. Var panākt tikai nebūtisku organisko meklēšanas rezultātu pozīciju pieaugumu (piemēram, no 100. pozīcijas var sasniegt pieaugumu uz 50. pozīciju). Bet šis pasākums ir must have, ja tālāk tiek nodrošināta ārējā optimizācija. No tā, cik kvalitatīvi tiks veikta iekšējā optimizācija, būs arī atkarīgs, cik ātri varēs sasniegt labus rezultātus ar ārējo SEO optimizāciju.

Viens no SEO eksperta darba rezultātiem ir sagatavots saraksts ar nepieciešamajām izmaiņām mājaslapā (CMS sistēmā vai lapas kodā). Darba fails ar nepieciešamajām izmaiņām tiek nodots klientam vai klienta pārstāvim (piem., programmētājam), kas ir pilnvarots veikt labojumus mājas lapas kodā vai CMS sistēmā. Šo prasību ievērošana ir kritiski svarīga turpmākajai optimizācijai.

Ārējā SEO optimizācija (offsite vai offpage SEO)

Svarīgi uzreiz atzīmēt, ka šeit runājam tikai par balto SEO optimizāciju.

Šeit sākas īstais darbs pie mājaslapas virzīšanas (TOP pozīciju sasniegšanas). Ja runā ļoti primitīvi, tad SEO speciālista uzdevums šajā posmā ir sūtīt signālus Google robotam, ka jūsu mājaslapa pēc konkrēta atslēgvārda ir vērtīgāka un tai vajadzētu atrasties arvien augstākā pozīcijā. Piemēram, ja tagad pēc atslēgvārda [ceļojumi uz Turciju] esat 26. pozīcijā (3. lapā), tad SEO speciālistam jāsūta atbilstoši signāli Google robotam, lai tas sāktu celt pozīciju uz augšu (ļoti labs panākums, ja esat TOP3 vai TOP5 pozīcijās).

Esam tikuši skaidrībā ar iekšējo un ārējo SEO optimizāciju un varam virzīties tālāk.

Visdārgākais un ilgākais posms ir tieši ārējā SEO optimizācija. Atkarībā no situācijas, lai [ceļojumi uz Turciju] paceltos no 26. pozīcijas uz 3., var paiet kādi 6-9-12 mēneši. Lai samazinātu ārējās optimizācijas laiku un izmaksas, ir nepieciešams pēc iespējas kvalitatīvāk veikt iekšējo optimizāciju.

Iekšējā SEO optimizācija ir kritiski svarīga. Visbiežāk darbs notiek sekojošā secībā:

 1. SEO speciālists sagatavo rekomendācijas, kādas izmaiņas jāveic mājaslapas kodā;
 2. uzņēmējs pārsūtīta šo ToDo sarakstu mājaslapas administratoram (vai programmētājam);
 3. programmētājs īsteno rekomendācijas. Kaut gan reizēm īstenošana sāk klibot, jo daļa no ieteikumiem nav īstenota vai īstenošana notiek ļoti lēni.

Rekomendāciju neīstenošana nozīme, ka SEO rezultāta sasniegšanai nepieciešams ilgāks laiks. Proti, uzņēmējs maksās vairāk un arī ilgāk (SEO ir pakalpojums, par kuru uzņēmējs maksā reizi mēnesī).

Lai var labāk saprast, par ko mēs runājam, parādīsim dažus piemērus no iMarketings.lv SEO ekspertu ikdienas darba. Piemēros atslēgvārdi mainīti, lai neatklātu klientu identitāti.

Pirmais piemērs

Klients vēlas, lai mēs virzām konkrēto zīmolu atslēgvārdus

 • [mercedes]
 • [bmw]
 • [opel]
 • [nissan]
 • [volvo]

Skaidrs, ka katram atslēgvārdam nepieciešama sava sadaļa, kur vest cilvēku no organiskajiem meklēšanas rezultātiem.

Proti, jābūt

 • lv/mercedes
 • lv/bmw
 • lv/opel
 • lv/nissan
 • lv/volvo

Diviem no atslēgvārdiem (bmw un volvo) jau ir savas sadaļas, un šie atslēgvārdi jau atrodas TOP1 (1.) pozīcijā. Pārējiem atslēgvārdiem nav savu sadaļu. Likumsakarīga un loģiska iMarketings.lv SEO ekspertu rekomendācija – Izveidot atsevišķas sadaļas katram zīmolam – tiek ignorēta. Rezultāts: zīmola atslēgvārdi, kam nav savas sadaļas, atrodas trešajā Google lapā. Un vēl Google arī noindeksējis nepareizas sadaļas.

Otrais piemērs

Tiek virzīts atslēgvārds [rīga], kas ved uz mājaslapas sadaļu domens.lv/riga. Rezultāti ir neapmierinoši. Pozīcijas neaug. Problēma ir tajā, ka analoģisks saturs atrodas vairākos klienta domēnos. Proti, tāds pats saturs atrodas domens.lv/riga, kā arī domēnos 2-domens.lv/riga un 3-domens.lv/riga. Lai risinātu problēmu šajā situācijā, vajadzētu ielikt domēnu 2-domens.lv/riga un 3-domens.lv/riga html kodā rel canonical tag. Faktiski programmētājam tas var aizņemt līdz 30 min. Klients šo prasību nevarēja izpildīt 4 mēnešu laikā. Pēc tam, kad rel canonical tag tika ielikts, pozīcijas strauji paaugstinājās.

mājas lapas SEO optimizācija
Avots: imarketings.lv dati

Trešais piemērs

Ārējā SEO optimizācija tika uzsākta, kad tekstu garums sadaļā nebija pietiekošs (ap 40 vārdiem), un nebija SEO draudzīgs (nav iekļauti nepieciešamie atslēgvārdi). iMarketings.lv tekstu sastādītāji (copywriters) nebija kompetenti paši tekstus uzrakstīt, jo tematika bija visai specifiskā. Klients solīja nedēļas laikā tos uzrakstīt. Teksti tapa trīs mēnešus. Šajā laikā pozīcijas būtiski nepieauga. Uzreiz pēc tekstu ielikšanas mājaslapā vērojām situācijas uzlabošanos. Pieauga pozīcijas.

satura svarīgums, veicot SEO optimizāciju
Avots: imarketings.lv dati

Šeit nekādā gadījumā neveltām pārmetums klientam. Skaidrs, ka katram no mums ir daudz darba un tekstu rakstīšanai ne vienmēr var atrast laiku, un tā ne vienmēr ir prioritāte. Šeit vēlāmies uzsvērt klienta pārstāvju piedalīšanās svarīgumu un nepieciešamību, lai SEO rezultāts būtu pozitīvs.

Ceturtais piemērs

Bez Search Console (SC)(bezmaksas Google rīks) uzsākt darboties SEO virzienā nedrīkst. Bet reizēm klients visu laiku atliek pieslēgšanu vai arī neizdara noteiktas darbības no savas puses, lai aģentūra var verificēt pieeju pie SC.

SEO speciālists bez Search Console ir kā izpletņlecējs bez izpletņa.

SC ļauj saņemt kritiski svarīgus SEO datus. Viens no piemēriem – vienam klientam mājaslapas skripta nekorektas darbības dēļ vienā dienā pazuda 80 000 produktu sadaļu. Kad apmeklē kādu no šīm sadaļām, redz 404 kļūdu (sadaļa neeksistē). Tajā pašā dienā no SC atnāca paziņojums par sadaļu skaitu pieaugumu ar 404 kļūdu. Tas ļāva operatīvi labot situāciju, un šī problēma neietekmēja organiskos meklēšanas rezultātus. Ja problēma paliktu, tad klients redzētu būtisku trafika/konversiju kritumu un pamanītu to tikai pēc kāda laika, kad jau būtu zaudējumi.

search console izmantošanas svarīgums, veicot SEO optimizāciju
Avots: imarketings.lv dati

 

Šī ir tikai neliela daļa no piemēriem. Mērķis bija parādīt, cik svarīga ir klienta pārstāvja ieinteresētība SEO procesā. Cik svarīgi ievērot SEO ekspertu rekomendācijas. Kā varēja redzēt piemēros, daudzos gadījumos bez klienta līdzdalības panākt rezultātu ir ļoti grūti vai pat neiespējami. Klienta līdzdalība parasti ir nepieciešama tikai sākotnēja posmā iekšējās SEO optimizācijas laikā, jo SEO ekspertiem nav pieejas mājaslapas CMS sistēmai vai arī mājaslapas kodam. Un, kad tajā nepieciešami labojumi, tad tikai klients (vai klienta pārstāvis, piemēram, programmētājs) var tos īstenot.

Ja vēlaties, lai iMarketings.lv SEO eksperti rūpējas par jūsu SEO rezultātu, nosūtiet mums mājaslapas nosaukumu. Mēs veiksim SEO auditu, sagatavosim rekomendācijas un virzīšanas plānu. E-pasts: sv@imarketings.lv