TOP8 momenti, kas jāņem vērā, lai paaugstinātu Facebook reklāmas efektivitāti

Ieguldot laiku un naudu reklāmas izstrādē un virzīšanā, tiek sagaidīts, ka reklāma pildīs savu uzdevumu – būs efektīva, piesaistīs cilvēkus un sniegs atdevi. Kad noteikti reklāmas mērķi (jums ir skaidrs, kā izskatās veiksme un kā tā tiks izmērīta?), izvēlēta auditorija, saskaņots budžets un reklāmas izrādīšanas termiņš,  sagatavota kvalitatīva reklāma, šķiet, ka atliek vien to palaist un ļaut strādāt noteikto laiku. Taču reklāmu nedrīkst atstāt novārtā! Lai sasniegtu augstākus rezultātus, tā ne tikai jāuzrauga un jāanalizē, bet arī jāoptimizē!

Rakstā aplūkosim TOP8 momentus, kas jāņem vērā, lai paaugstinātu Facebook reklāmas efektivitāti:

1. Facebook Pixel izveidošana un lietošana papildus reklāmas iespējām

Facebook Pixel ir neliels JavaScript kods, ko pievienojot mājaslapai, paveras vairākas noderīgas iespējas. Minēsim dažas no iespējām. Facebook Pixel ļauj:

  • mērīt reklāmu atdevi mājaslapā – piemēram, var noteikt, kādas darbības cilvēks ir veicis mājaslapā – aizpildījis pieteikumu, veicis apmaksu vai vienkārši apskatījis vairākas sadaļas:

Facebook reklāmas efektivitātes vērtēšana

  • optimizēt reklāmas rādīšanu tieši tiem cilvēkiem, kuri varētu rīkoties, un veikt vēlamo darbību – Facebook pielāgo reklāmas izrādīšanu tieši šiem lietotājiem;
  • izveidot Custom Audience jeb Pielāgoto auditoriju – Pixel dod iespēju izveidot un apkopot auditoriju, kas sastāv no cilvēkiem, kuri viesojušies mājaslapā. Auditorijā katrs Facebook lietotājs atrodas 30 dienas pēc mājaslapas apmeklējuma un šajā laikā ir iespējams šim cilvēkam piedāvāt reklāmu un veidot remārketingu;
  • izveidot Lookalike Audience jeb Līdzīgo auditoriju – izmantojot Custom Audience, Facebook piedāvā iespēju izveidot vēl vienu auditoriju, kas pēc savām demogrāfiskajām pazīmēm, interesēm un uzvedības līdzinās jau esošajai mājaslapas auditorijai;
  • izveidot Dinamiskās reklāmas – šis reklāmu veids Latvijā vēl nav pietiekoši izplatīts. Tas ir piemērots risinājums uzņēmējiem, kuri piedāvā plašu preču klāstu un kuru mājaslapā ir preču katalogs. Attiecīgi – pievienojot Pixel kādai no preču lapām, pēc tam ir iespējams cilvēkiem, kas apskatījuši konkrēto preci vai preču sadaļu, piedāvāt reklāmas ar tiem pašiem vai līdzīgiem produktiem, kas varētu viņus ieinteresēt un motivēt veikt pirkumu.

Par  Facebook Pixel izveidošanu un uzstādīšanu vairāk lasiet – Facebook Pixel Implementation Guide

2. Kampaņu testēšana, lai noteiktu efektīvāko reklāmu 

Lai gan Facebook sniedz daudzus padomus un vadlīnijas, kā izveidot kvalitatīvu reklāmu, tomēr jāņem vērā, ka katrs produkts un nozare prasa specifisku pieeju reklāmas izveidē un virzīšanā. Nedrīkst paļauties uz priekšstatu, ka tas, kas veiksmīgi strādāja vienā reklāmas kampaņā, sniegs vēlamo rezultātu arī citās.

Lai samazinātu neefektīvās izmaksas, veidojot jaunu kampaņu, tā jātestē! Testēt var gan dažādus reklāmas attēlus, gan reklāmas tekstu, gan mērķauditoriju.

Kā veikt testēšanu? Atvēliet nelielu reklāmas budžeta daļu tieši šim mērķim!

Veidojiet vairākas reklāmas kopas (Ad Set) ar dažādi segmentētu auditoriju, reklāmas attēliem un tekstiem. Nosakiet, kura reklāma strādā ar vislielāko atdevi un novirziet tai līdzekļus, atlasot un apturot reklāmas, kas nesniedz cerēto rezultātu un tikai tērē naudu. Testēšanas ilgums atkarīgs no reklāmai atvēlētā budžeta, auditorijas lieluma un reklāmai izmantoto attēlu un vēstījumu variantiem.

Aplūkosim piemēru! Attēla redzami vienas reklāmas kampaņas divu reklāmu rezultāti. Tiek reklamēts viens un tas pats piedāvājums, taču atšķiras reklāmām izvēlētie baneri. Var redzēt, ka pirmā reklāma uzrāda krietni labākus rezultātus, piemēram, gandrīz divreiz augstāku CTR (tas nozīmē, ka uz šīs reklāmas cilvēki klikšķina biežāk) un zemākas izmaksas 0.13 EUR par klikšķi, otrā – 0.42 EUR par klikšķi). Pēc testēšanas tika izlemts otro reklāmu apturēt un visu budžetu novirzīt efektīvākajai reklāmai! Neveicot testēšanu, nebūtu iespējams salīdzināt, kā darbojas atšķirīgie baneri, un noteikt, ka pirmajā gadījumā reklāma strādā ar lielāku atdevi un zemākām izmaksām!

Facebook reklāmas kampāņu testēšana

3. Custom Audience veidošana, izmantojot e-pastu sarakstu – iespēja sasniegt jau esošos klientus tieši ar viņiem domātu reklāmu

Šī iespēja nebūs pieejama katram, kurš vēlas veidot Facebook reklāmu, jo pirms tam ir nepieciešams izveidot e-pastu sarakstu. Taču, ja plānots Facebook kanālu izmantot regulārām reklāmām, e-pasta saraksta izveidošana ir ļoti ieteicama! Facebook piedāvā lielisku iespēju augšupielādēt sarakstu ar e-pastiem, izveidot Pielāgoto auditoriju un izrādīt reklāmu tieši šiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka ar reklāmu var sasniegt cilvēkus, kuriem jau ir bijusi kāda saskarsme ar uzņēmumu. Efektīvi ir izmantot e-pastu sarakstus, kuros ietverti patstāvīgie klienti, lai veidotu remārketinga jeb atgādinošā  mārketinga kampaņas.

4. Samaziniet izmaksas un palielini Reach, samazinot teksta apjomu uz reklāmas attēla

Facebook pirms dažiem mēnešiem atcēla likumu, ka reklāma netiek apstiprināta un rādīta, ja  teksts uz reklāmas attēla aizņem vairāk nekā  20% . Tā vietā nāca citi noteikumi. Respektīvi, Facebook vairs neaizliedz reklāmas ar lielu teksta daudzumu, taču ierobežo to izrādīšanu mērķauditorijai. Facebook nostādne ir skaidra – cilvēki labāk reaģē uz reklāmām ar mazu teksta apjomu vai vispār bez teksta. Facebook mērķis ir izrādīt reklāmas, kuras lietotājiem liksies lietderīgas, nozīmīgas un organiski iekļausies lietotāja ziņu plūsmā (News Feed).  Kā uzzināt, vai reklāmai ir par daudz teksta un tiks apgrūtināta auditorijas sasniegšana? Izmantojiet Text Overlay Tool https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Teksta daudzums reklāmas maketā. Facebook reklāmā
Pirmajā piemērā teksts aizņem lielu reklāmas attēla laukumu, tas ievērojami ietekmēs reklāmas izrādīšanu cilvēkiem un paaugstinās reklāmas izmaksas
Teksta daudzums reklāmas maketā
Otrajā piemērā teksta daudzums ietekmēs reklāmas izrādīšanu cilvēkiem, vēlams samazināt teksta apjomu
Teksta daudzums reklāmas maketā

 

Trešajā piemērā teksta daudzums reklāmā ir optimāls, tas neietekmēs reklāmas izrādīšanu
Teksta daudzums reklāmas maketā

5. Izvēlieties optimālo budžetu, jūsu mērķu sasniegšanai

Facebook minimālais reklāmas izrādīšanas budžets dienā ir 5 EUR un 155 EUR mēnesī. Ievietojot reklāmu, ir iespējams pašam noteikt laika posmu, cik ilgi reklāma tiks izrādīta, taču jāņem vērā Facebook prasība, ka minimālais reklāmas budžets dienā tik un tā ir vismaz 5 EUR, ja maksā par klikšķi, lietotāja iesaistīšanos ar reklāmu utt. Taču ir iespējams izvēlēties arī maksu par reklāmas izrādīšanas reizēm jeb impresijām (Impressions), šajā gadījumā minimālais dienas budžets būs 1.00 EUR. Taču šāda budžeta veida izvēle, nozīmē, ka tiek maksāts nevis par rezultātu, bet vienkārši par to, ka reklāma tiek izrādīta lietotājiem (turklāt tā var un tiks izrādīta vienam lietotājam vairākas reizes).

Tiek piedāvāti divi budžeta veidi – Dienas (Daily) un Mūža (Lifetime). Galvenā atšķirība starp šiem budžetu veidiem ir tāda, ka, izvēloties Dienas budžetu, piemēram 5 EUR dienā uz 10 dienām (kopā 50 EUR), katru dienu reklāmai tiks iztērēti 5 EUR, neatkarīgi no tā, vai bija vērts izrādīt reklāmu par šādu summu (piemēram, reklāma tika izrādīta vienam un tam pašam lietotājam vairākas reizes), bet, izvēloties Mūža budžetu 50 EUR uz 10 dienām, Facebook tērēs reklāmai tik, cik konkrētajā dienā reklāma šķiet perspektīva (ja Facebook uzskata, ka kādā dienā reklāmai ir lielāks potenciāls, tas var izrādīt reklāmu par 6.50 EUR, bet citā dienā par 3.50 EUR), kopumā tomēr nepārsniedzot 50 EUR robežu. Vairāki Facebook eksperti uzskata, ka  Lifetime budžets ieguldītos līdzekļus tērē efektīvāk.

Kā noteikt optimālo reklāmas budžetu un reklāmas izrādīšanas laiku? Uz šo jautājumu vienotas atbildes nebūs. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc būtu vēlams veikt reklāmas kampaņas testēšanu. Taču ir svarīgi ņemt vērā būtisku kritēriju – cik cilvēkus plānots sasniegt ar reklāmu! Sākot veidot reklāmas kampaņu un atlasot auditoriju, Facebook sniedz informāciju par to, cik daudz cilvēku ir šajā auditorijā, un apzīmē to ar Potential Reach. Kā arī nosaka, cik ar atvēlēto budžetu dienā būs iespējams sasniegt cilvēkus –  Daily Reach. Aplūkosim piemēru!

Facebook reklāmas potenciālā sasniedzamība

Attēlā redzams, ka izvēlētā auditorija Facebook ir 110 000 cilvēku, bet budžets ir 100 EUR, reklāmas izrādīšanas laiks ir divas nedēļas. Ar šādu budžetu dienā varēs sasniegt 1 800 līdz 4 900 cilvēku. Tātad reklāma  sasniegs vismaz  25 200 (25,2%), bet ne vairāk kā – 68 600 (68,6%) cilvēku. Atliek secināt, ka ar šādu budžetu netiks sasniegta visa potenciālā auditorija, bet tikai daļa no tās.

Ja Facebook reklāma tiek izrādīta vismaz mēnesi un vairāk, parādās plašākas analīzes iespējas – ne tikai pašas reklāmas un tās auditorija analīze kļūst precīzāka (iegūtā informācija var tikt izmantota nākamo kampaņu veidošanā un optimizēšanā), bet arī iespējams analizēt kopējo apmeklētāju plūsmas pieaugumu mājaslapā pirms reklāmas izrādīšanas, reklāmas izrādīšanas laikā un pēc tam, un arī vērtēt kā Facebook reklāma veicina kopējā zīmola atpazīstamību un popularitāti!

6. Reklamējiet pievilcīgu un kvalitatīvu preci vai pakalpojumu

Facebook reklāmas uzdevums ir ieinteresēt un nogādāt potenciālo pircēju līdz pirkuma izdarīšanas mājaslapai, taču, kad tas noticis, produktam jābūt pietiekoši pievilcīgam, lai būtu vēlme to iegādāties. Mēdz teikt, ka sliktu preci var pārdot tikai vienreiz. Mūsdienās cilvēkiem internetā pieejama plaša informācija par produktu un bieži vien arī atsauksmes no citiem lietotājiem. Tāpēc nav izdevīgi reklamēt produktu, ko cilvēki tāpat nevēlēsies iegādāties.

Vēl viens ieteikums, ja reklāmas kampaņas mērķis ir pārdošana, tad izvēlieties reklamēt preci vai pakalpojumu ar atlaidi vai īpašo piedāvājumu. Tas piesaistīts papildus uzmanību produktam.

 7. Uzmanieties no pārāk augsta Frequency (reklāmas izrādīšanas biežums)

Šis kritērijs atspoguļo, cik reizes vidēji viens Facebook lietotājs ir redzējis reklāmu. Uzmanību reklāmas izrādīšanas biežumam ir vērts pievērst banner blindness jeb banera aklumu dēļ. Jo biežāk cilvēkam tiek izrādīta viena un tā pati reklāma, jo mazāk viņš to redz.  Sāk darboties banner blindness – smadzenes izveido sava veida aizsargmehānismu un reklāmu uzskata par nesvarīgu informāciju, tāpēc to vairs neuztver. Facebook ekspertu viedokļi daļās – cik daudz ir par daudz?  Nozīme ir arī reklāmas izvietojumam, ja reklāma  5 reizes izrādīta viena lietotāja  News Feed, tad tā jau kļūst lietotājam par apgrūtinājumu, bet 5 reizes Labās puses kolonnā nav tik traucējošas.

Pieaugot Frequency, samazinās CTR un pieaug CPC jeb maksa par klikšķi, tāpēc, ja vērojams liels Frequency, ir vērts apdomāt un ieviest pārmaiņas reklāmā – paplašināt auditoriju vai nomainīt reklāmas attēlu, lai atsvaidzinātu reklāmas ziņojumu.

8. The Relevance Score jeb reklāmas Atbilstības kritērijs – nosakiet, cik atbilstoša ir reklāma izvēlētajai auditorijai

Atbilstības kritērijs tiek aprēķināts, ņemot vērā – klikšķus (Clicks), CTR (Click trouhg Rate), konversijas, Facebook lietotāju pozitīvās un negatīvas reklāmas atsauksmes un lietotāju iesaistīšanos ar reklāmu (Engagement). Ņemot vērā visus šos kritērijus, reklāmai sasniedzot 500 impresijas (kopējais reklāmas izrādīšanas daudzums), Facebook aprēķina un piešķir Atbilstības kritēriju – skaitli no 1-10. Jo augstāks šis vērtējums, jo piemērotāka reklāma attiecīgajai auditorijai. Tātad, ja reklāma saņēmusi zemu vērtējumu (1-3), jāizvērtē tās efektivitāte un optimizācijas iespējas. Iespējams problēma slēpjas neprecīzā mērķauditorijas segmentēšanā un to redz pārāk daudz Facebook lietotāju, kuriem šī reklāma nav aktuāla, tātad segmentācija jāveic precīzāk. Jāpārskata arī, vai reklāma ir saprotama un pievilcīga potenciālajiem pircējiem – teksts un attēls.

Kopsavilkums

Izveidot un izvietot reklāmu Facebook sociālajā vietnē var jebkurš uzņēmums, kam ir Bussiness Manager un uzņēmuma Facebook lapa, tomēr, neievērojot daudzas būtiskas reklāmas izrādīšanas vadlīnijas un neveicot analīzi, ieguldītie līdzekļi var tikt izlietoti neefektīvi. iMarketings.lv pieredzējusī ekspertu komanda ir gatava Jums palīdzēt optimizēt reklāmas izmaksas un veikt to analīzi! Sazinieties ar mums un uzziniet par iespējām!